Buget

Mie, 25/03/2020 - 16:54 |

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezervă al Guvernului 36,028 milioane lei către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție cu scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, banii sunt alocați pentru procurarea a 200 mii ecrane de protecție și 500 mii respiratoare: „Contractul de achiziție publică va fi atribuit de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în conformitate cu punctul 23 din Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, a Comisiei pentru Situații...
Română
Marți, 17/03/2020 - 13:26 |

Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea coronavirsului (COVID-19). Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare în acest sens, în lei moldovenești, precum în dolari americani și euro. De asemenea, donațiile pot fi făcut și prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay ( click aici ) Rechizitele pentru efectuarea donațiilor: În lei moldovenești Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat IBAN: MD29TRPAAA144111A01344AA Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037 Banca...
Română
Mie, 26/02/2020 - 15:25 |

Ministerul Finanțelor va aloca de la bugetul de stat autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea mijloace financiare în sumă totală de 381,6 mii lei, pentru acordarea indemnizațiilor unice în vederea asigurării cu spațiu locativ a unor categorii de populație. Indemnizațiile unice vor fi acordate pentru 9 beneficiari din 4 raioane, 8 persoane fiind participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integritățiile teritoriale și independenței Republicii Moldova și 1 persoană a cărei dizabilitate este în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl. Menționăm că, în bugetul...
Română
Jo, 13/02/2020 - 09:22 |

Tinerii antreprenori vor putea accesa în continuare credite cu dobândă redusă prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, fondurile de finanțare în acest sens fiind suplinite cu 100 milioane lei pentru anul 2020. Rata maximă pentru beneficiari nu va depăși 6,5%. Programul extins are scopul de a susține tinerii antreprenori în capitalizarea inițială a afacerilor sale private, de a crea noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale. Menționăm că,...
Română
Mie, 12/02/2020 - 09:00 |

Ministerul Finanțelor promovează responsabilitatea și transparența în gestiunea finanțelor publice. În acest sens, în fiecare an instituția elaborează Bugetul pentru cetățeni pentru a îmbunătăți accesul publicului la informațiile bugetare. Bugetul pentru cetățeni prezintă bugetul într-un limbaj simplu, evidențiind caracteristicile sale importante, facilitând astfel înțelegerea bugetului și a informațiilor sale de bază pentru cetățenii de rând. Potrivit documentului, obiectivele principale ale politicii bugetar-fiscale sunt: legislația fiscală și vamală favorabilă dezvoltării economice; măsuri...
Română
Jo, 02/01/2020 - 16:24 |

În perioada decembrie 2019-ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor a desfășurat 6 licitații de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS), în cadrul unora cererea investitorilor depășind oferta de circa 6 ori. Este de menționat că, cererea sporită din partea investitorilor a avut ca efect diminuarea ratelor dobânzii la toate tipurile de VMS și a constituit în medie 5,68%, cu o diminuare de circa 1 punct procentual comparativ cu licitațiile din luna noiembrie 2019. În aceste condiții, scăderea ratelor dobânzii la VMS va avea efect pozitiv asupra cheltuielilor bugetului de stat suportate pentru...
Română
Marți, 31/12/2019 - 13:58 |

Ministerul Finanțelor anunță despre închiderea cu succes a anului bugetar 2019. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, la 30 decembrie 2019, în strictă conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, au fost efectuate ultimele încasări și plăți la/din buget, și au fost finanțate integral toate documentele de plată, prezentate de către autoritatile și institutiile bugetare la trezorerie. Astfel, conform situației din 31 decembrie 2019, nu au rămas plăți neachitate din Bugetul de stat. „Este foarte important că în anul 2020 pășim fără restanțe...
Română
Mie, 11/12/2019 - 17:25 |

Guvernul a aprobat repartizarea către bugetele autorităţilor publice locale transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1,37 milioane lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în sumă de 500,8 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de membrii Executivului. De asemenea, documentul prevede redistribuirea unor alocații între autoritățile publice centrale și programele acestora. Astfel, 622,9 mii lei se redistribuie între...
Română
Mie, 11/12/2019 - 15:59 |

Ministerul Finanţelor va aloca autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019, mijloace financiare în sumă de 246 mii lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit Viceprim-ministrului Dl Serghei Pușcuța, proiectul este elaborat în contextul acordării unui sprijin din partea statului unor categorii de populație în vederea asigurării cu spațiu locativ. Proiectul în cauză prevede alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităților...
Română
Mie, 11/12/2019 - 15:57 |

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 327441 lei autorităților publice locale pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Din suma totală, 217842 lei constituie suma necesară pentru plata persoanelor cărora le-a fost stabilită compensația respectivă în baza deciziei comisiei speciale din raioanele Briceni și Râșcani, iar 109599 lei pentru plata titlurilor executorii din raioanele Edineț și Dondușeni. Precizăm că, în acest sens, în buget...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Buget