Informații privind executarea bugetului de stat la situația din 31 octombrie 2023

Marți, 05/12/2023 - 08:52 |

În primele zece luni ale anului 2023, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit circa 51 865,4 milioane de lei, fiind în creștere cu circa 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022. Încasările din veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă 22 336,6 milioane de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal - 28 500,4 milioane de lei.

Cheltuielile au constituit 62 366,9 milioane de lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2022, acestea sunt mai mari cu 18,7 %.

La finele lunii octombrie curent, s-a înregistrat un deficit în sumă de 10 501,5 milioane de lei. Sursele de finanțare a deficitului s-au format din surse interne și surse externe.

Informații exhaustive privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național sunt disponibile în raport.