Procesul decizional

Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în RM”, actualizat

Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”

Proiectului HG pentru modificarea HG nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă

Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale / acordurilor - cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional