Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la aprobarea semnării Acordului de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, acționând prin intermediul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Maiestatea Sa Regele de drept al Canadei

Proiectul OMF privind aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat

Proiect HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele HG și abrogarea unei HG (în vederea ajustării la prevederile legislației aferente sectorului financiar bancar și nebancar)

Proiectul HG “Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023

Proiectul Decretului Președintelui cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator al Programului „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” dintre RM și BIRD și AID

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional