Procesul decizional

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către IP „ASP” a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor

Sintezele la proiectele Regulamentelor

Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020

Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice”

Proiectele Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional