Procesul decizional

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern, prin intermediul mecanismului de finanțare de reziliență și durabilitate (RSF) din partea Fondului Monetar Internațional RM

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (număr unic 297/MF/2024)

Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 3/2023

Proiectul de lege privind participarea Republicii Moldova la majorarea de capital a Băncii de dezvoltarea a Consiliului Europei în conformitate cu Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.463/2022 ”Privind majorarea capitalului Băncii”

AnexăMărime
Proiect de lege 947.2 KB

Proiectul OMF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai regimului fiscal – forma SIMM24M

Regulamentul cu privire la plasarea, vânzarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat destinate persoanelor fizice din Republica Moldova

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „AGGRI"

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional