Procesul decizional

Proiectul HG pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică

Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 12 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană

Proiectul HG privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 12 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru consolidarea democrației participative, semnat la Chişinău, 2016

Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, bunuri și comori

Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control cu privire la modificarea Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și SIA „Monitorizarea elecelectronică a vânzărilor”

Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a SI „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM”

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional