Procesul decizional

Proiectul HG „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale”

Proiectul HG „Cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului”

Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative

Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani

Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021”

Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional