Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind „Contractul de consolidare a statului și reziliență pentru Republica Moldova”

Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM

Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022”

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional