Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG cu privire la abrogarea HG nr. 600 din 1 iulie 1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar
Raport privind garanțiile de stat (Decembrie 2020)
Bugetul pentru cetățeni 2021
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 17/2020
Informația privind datoria de stat interna la 31.12.2020
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru trimestrul I al anului 2020
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru semestrul II al anului 2020
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru primele 9 luni al e anului 2020
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2020)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2020
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie...
Bugetul de Stat 2021
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe nouă luni ale anului 2020
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare - raportare.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2021-2023)”

Pagini

Căutare documente

E.g., 22.01.2021
E.g., 22.01.2021