Noul Cod vamal al Republicii Moldova va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024

Vin, 29/12/2023 - 09:32 |

Ministerul Finanțelor reamintește că, începând cu 1 ianuarie 2024, va intra în vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova (nr. 95 din 24.08.2021). Documentul va substitui actualul Cod vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Actul normativ va îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate agenților economici de către autoritatea vamală, va reduce costurile și întârzierile legate de declararea mărfurilor și va diminua riscurile de fraudă și incidentele de integritate prin monitorizarea online a operațiunilor vamale și reducerea numărului procedurilor vamale pe suport de hârtie.

Principalele măsuri noi care urmează a fi implementate odată cu intrarea în vigoare a noului Cod vamal sunt:

  • prezentarea informațiilor în format electronic necesare vămuirii;
  • liberalizarea activității de reprezentant vamal;
  • dreptul la replică al solicitantului asupra unei decizii vamale. Prin urmare, înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru solicitant, Serviciul Vamal comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia, acordându-i în acest sens solicitantului posibilitatea să își exprime dezacordul într-un termen de 30 de zile;
  • prelungirea termenului de depunere a contestației asupra deciziilor de la 10 zile până la 30 de zile;
  • modernizarea și alinierea instrumentelor de facilitare a comerțului la standardele internaționale.

Codul vamal aprobat vine și cu o serie de noi simplificări, printre care:

  • Declarația simplificată – permite titularului să plaseze mărfurile sub un regim vamal pe baza unei declarații cu un set redus de date.
  • Înscrierea în evidențele declarantului – permite titularului să depună declarația vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, cu condiția ca informațiile din declarația respectivă să fie la dispoziția autorităților vamale în sistemul declarantului la momentul depunerii declarației.
  • vămuirea centralizată – permite persoanei să depună la postul vamal unde este înregistrat o declarație vamală pentru mărfurile care sunt prezentate în vamă la un alt post vamal.

Simplificările menționate prezintă beneficii reale pentru operatorii economici, cum ar fi: furnizează o alternativă la procedura standard, răspund la unele nevoi specifice legate de fluxul și de tipul mărfurilor declarate, asigură acordarea rapidă a liberului de vamă, implică o reducere a costurilor.

Un beneficiu important în activitatea comercială a agenților economici este implementarea mecanismului de achitare a drepturilor de import până la acordarea liberului de vamă sau în termen de până la 7 zile de la data notificării datoriei vamale, cu constituirea unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import. Astfel, plătitorul vamal beneficiază  de o „vacanță” de la plata obligațiilor vamale.

Totodată, noul document stabilește condiții clare (nereglementate în Codul vamal actual) privind rambursarea drepturilor de import în cazul mărfurilor defecte sau neconforme cu clauzele contractuale.

Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova a fost dezvoltat pe parcursul a trei ani, în baza unei intense cooperări dintre Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal cu Banca Mondială, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), misiunea experților TAIEX împreună cu Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal, Rosario de Blasio, și Comisia Europeană.