All documents

Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 iunie 2021 EN
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 iunie 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2021) EN
Raport privind garanțiile de stat (Iunie 2021)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2021)
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2021
Proiectului HG pentru modificarea HG nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă
Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale / acordurilor - cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 118/2017
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Mai 2021)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2021 EN
Monthly bulletin May 2021
Raport privind garanțiile de stat (Mai 2021)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 154 din 12.09.2018
Proiectul HG cu privire la modificarea punctului 2(1) din HG nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Informația privind datoria de stat interna la 31.05.2021

Pages

Search documents

E.g., 25.07.2021
E.g., 25.07.2021