Registrul documentelor

Toate documentele

Raport privind garanțiile de stat (Octombrie 2019)
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.10.2019
Circulara bugetara 2020-2022 (APL)
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative
Proiect de Ordin MF cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale MF
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul MF nr. 4/2019
Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană, aprobat prin HG nr. 576/2017
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul MF nr.189 / 2015
Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă la 30.09.2019
Raport privind garanțiile de stat (Septembrie 2019)
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Septembrie 2019)
Regulamentul privind drepturile și obligațiile funcționarilor din cadrul Ministerului Finanțelor în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale
Proiectul de Lege privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale
Proiectul Hotărârii Guvernului privind inițiera negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în semestrul I al anului 2019

Pagini

Căutare documente

E.g., 26.11.2020
E.g., 26.11.2020