Registrul documentelor

Toate documentele

Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Decembrie 2019)
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea însemnelor uniformei și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special
Raport privind garanriile de stat decembrie 2019
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.12.2019
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital
Proiectul HG „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor RM faţă de organismele internaţionale şi regionale”
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”
Ordinul MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anii 2020-2023
Raport anual privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul de Lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
Informația operativă lunară privind executarea BS la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2019
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE
Buletin statistic noiembrie 2019
Bugetul de Stat 2020
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)””
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat
Raport privind garanțiile de stat (Noiembrie 2019)
Proiectul HG ” Privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”

Pagini

Căutare documente

E.g., 24.10.2020
E.g., 24.10.2020