Все документы

Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2021 RU
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2021)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), UI a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30.09.2021
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022”
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, actualizat
Informația privind datoria de stat internă la situația din 31.10.2021
Informația privind datoria de stat internă la situația din 31.10.2021 RU
Proiectul HG pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (actualizat)
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (actualizat)
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Страницы

Поиск документов

Например: 03.12.2021
Например: 03.12.2021