Registrul documentelor

Все документы

Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”.
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului”
Информация о внутреннем государственном долге на 30.04.2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2018
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”
Proiectul HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis Guvernului spre examinare și aprobare
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 remis spre examinare și aprobare Guvernului
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Martie 2018)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 martie 2018
Datoria de stat externă la situația din 31 martie 2018 RU
Informaţia privind datoria de stat internă la situația din 31.03.2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situația din 31.03.2018 RU
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 1185 din 30.09.2003

Страницы

Căutare documente

Например: 07.12.2019
Например: 07.12.2019