AICI puteți dona pentru asistența umanitară refugiaților din Ucraina / HERE you can donate for humanitarian assistance to Ukrainian refugees

Marți, 12/12/2023 - 08:01 |

RO
Agenții economici și persoanele fizice pot face donații pentru a sprijini poporul ucrainean. Donațiile pot fi făcute prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay (click aici) și contului special deschis de Ministerul Finanțelor. Transferurile pot fi făcute în lei moldovenești, precum și în dolari americani sau euro. 

Mijloacele financiare acumulate vor fi destinate furnizării asistenței umanitare cetățenilor Ucrainei, afectați de război. 

Pentru a face donația prin MPay, se vor parcurge următorii pași (click aici).

Rechizitele bancare pentru efectuarea donațiilor sunt prezentate mai jos:

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria  de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

2) În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

3) În EURO (EUR)

Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

Confirmarea încasărilor mijloacelor donate în conturile Ministerului Finanțelor poate fi solicitată la următoarele adrese de e-mail: elena.vlasiuc@mf.gov.md, mariana.scortescu@mf.gov.md.

 

EN

The Ministry of Finance has opened an account for humanitarian donations in support of the Ukrainian people

Businesses and individuals can make donations to support the Ukrainian people. Donations can be made through the Mpay Government Electronic Payments Service, by accessing the following link https://bit.ly/3In9tvg and through a special account opened by the Ministry of Finance. Transfers can be made in Moldovan lei, as well as in US dollars or euros.

The accumulated financial resources will be used to provide humanitarian assistance to the citizens of Ukraine affected by the war.

To proceed the payment through MPay, indicate first and last name, select donors ID, enter IDNP or IDNO and amount. After press the button "Pay", select the payment method and follow the instructions.

Accounts opened for donations by the Ministry of Finance:

1. MDL

Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury

IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI

Fiscal code: 1006601000037

Beneficiary's bank: Ministry of Finance, State Treasury

Bank code: TREZMD2X

Destination: humanitarian support of Ukrainian refugees 

2. USD

Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury

IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI

Fiscal code: 1006601000037

Beneficiary's bank: National Bank of Moldova

SWIFT: NBMDMD2X

Correspondent bank: Federal Reserve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destination: humanitarian support of Ukrainian refugees

3. EUR

Beneficiary: Ministry of Finance of the Republic of Moldova- State Treasury

IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI

Fiscal code: 1006601000037

Beneficiary’s bank: National Bank of Moldova

SWIFT: NBMDMD2X

Correspondent bank: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destination: humanitarian support of Ukrainian refugees 

Confirmation of the proceeds of the donated funds in the accounts of the Ministry of Finance can be requested at the e-mail addresses: elena.vlasiuc@mf.gov.mdmariana.scortescu@mf.gov.md.