Toate documentele

Proiectul HG cu privire la modificarea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr. 977/2018
Informația privind datoria de stat internă la situația din 01.08.2021
Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul ,,Finanțe Publice”
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă la 31 iulie 2021
Circulara bugetară 2022-2024 (APC)
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Circulara bugetară 2022-2024 (APL)
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iulie 2021)
Proiectul HG cu privire la modificarea actelor normative
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în RM”, actualizat
Arhiva FAOAM 2012-2016
Arhiva BASS 2012-2016
Arhiva Bugetul de stat 2012-2016
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proiectelor FIDA la situaţia din 30 iunie 2021
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.07.2021
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile”

Pagini

Căutare documente

E.g., 17.09.2021
E.g., 17.09.2021