Registrul documentelor

Toate documentele

Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.10.2020
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG ,,Privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019”
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordul dintre Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse şi Ministerul Finanţelor al RM privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Septembrie 2020)
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Raport privind garanțiile de stat (Septembrie 2020)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 septembrie 2020
Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
Acțiuni specifice întreprinse de către Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordine pe segmentul combaterii COVID-19, la situația din 01 octombrie 2020
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate de UE in cadrul programelor de cooperare
Proiectul de modificare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase
Structura datoriei de stat interne la situaţia din 30.09.2020
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Proiectul Hotărârii Guvernului nr.494/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19
Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2019
Circulara bugetară 2021-2023 (APL)
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative

Pagini

Căutare documente

E.g., 18.01.2021
E.g., 18.01.2021