Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG pentru aprobarea măsurilor de control, audit, raportare si transparență privind achizițiile publice necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 aprilie 2020
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
Proiectul Ordinului MF "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară"
Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton
Raport privind garanțiile de stat (Aprilie 2020)
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Mjlocii"
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.04.2020
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020
Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule
Ordinul MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru persoanele fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999
Datoria de stat externa Martie 2020
Datoria de stat externa Februarie 2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Martie 2020)
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
Raport privind garanțiile de stat (Martie 2020)

Pagini

Căutare documente

E.g., 24.10.2020
E.g., 24.10.2020