Registrul documentelor

Toate documentele

Acțiuni specifice întreprinse de către Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordine pe segmentul combaterii COVID-19, la situația din 01 iulie 2020
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.07.2020
Acțiuni specifice întreprinse de către Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordine pe segmentul combaterii COVID-19, la situația din 01 august 2020
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005
Proiectul HG ,,Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 ,, Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat
Proiectul Cerințelor tehnice privind echipamentele de casă și control
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2020)
Proiectul HG cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19 şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”
Raport privind garanțiile de stat (Iunie 2020)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Proiectul HG privind modificarea HG nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2020
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat” Prima casă”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) ”Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit...

Pagini

Căutare documente

E.g., 26.10.2020
E.g., 26.10.2020