Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 remis spre examinare și aprobare Guvernului

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis Guvernului spre examinare și aprobare

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 remis Guvernului

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional