Procesul decizional

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2019

Proiectul Ordinului MF privind aprobarea modificărilor și completărilor la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” aprobat prin Ordinul MF nr.118/2013

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru executarea articolului 31 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Proiectul HG privind aprobarea taxei fixe pentru depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice desfășurate prin MTender și Metodologia de calculare a tarifelor percepute de Operatorul Sistemului MTender

Proiectul ordinului comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”

Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

Proiectul HG cu privire la desemnarea subiecților raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional