Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis spre expertizare juridică

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis spre expertizare juridică

Proiectul HG pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la HG nr.1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010”

Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 08 februarie 2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanțelor

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional