Procesul decizional

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 474/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială

Proiectul HG cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017

Proiectul HG cu privire la aprobarea listei serviciilor, metodologiei de calculare și cuantumului tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase diagnosticarea pietrelor preţiose

Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului mecanismului de monitorizare de stat a jocurilor de noroc

Proiectul Instrucțiunilor cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă și dobândă flotantă

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018

Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 16 mai 2018”

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional