Procesul decizional

Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu prac

Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în procesul realizării parteneriatului public – privat

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”

Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr.246 din 8 aprilie 2010

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”

Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 960 din 07 noiembrie 2017

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional