Procesul decizional

Proiectul HG ,,Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale”

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017

Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult

Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG

Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis spre expertizare juridică

Pagini

Abonează-te la RSS - Procesul decizional