Registrul documentelor

Toate documentele

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă
Raport privind un posibil Consiliu Fiscal pentru Moldova și opțiuni pentru instituirea acestuia
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”
Raport privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței fiscale și necesitaților de îmbunătățire a acesteia în contextul Moldovei
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2017)
Raport privind îndeplinirea condiției A 3.1 a Programului „Sprijin pentru reformele politicii finanțelor publice în Republica Moldova"
Proiectul HG ,,Privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020”
Proiectul HG privind aprobarea Programului ,,Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor nr. 328 din 23.12.2013
Proiectul HG privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi a accesoriilor
Proiectul HG privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ,,Registru de stat la achizițiilor publice (MTender)”
Proiectul HG privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului
Ordinul cu privire la lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital
Proiectul I set de SNCSP
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului
Proiectul Ordinului privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de pază
Glosarul termenilor utilizați în proiectele SNCSP
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2017
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe nouă luni ale anului 2017
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare”

Pagini

Căutare documente

E.g., 06.12.2020
E.g., 06.12.2020