Eveniment

Mie, 31/01/2018 - 19:12 |

Țara noastră a acumulat 58 de puncte în clasamentul mondial Open Budget Index 2017 (OBI), care măsoară transparența, supravegherea și participarea publicului în procesul bugetar. Deși punctajul în clasament indică o transparență încă limitată, rezultatul este unul bun și ne poziționează la un nivel comparabil cu unele țări membre ale UE. Concluzia a fost făcută astăzi, în cadrul unei conferințe de presă cu participarea Ministerului Finanțelor, Expert-Grup și Delegația UE în RM. Creșterea transparenței și a eficienței în gestionarea fondurilor publice reprezintă unul dintre obiectivele...
Română
Mie, 31/01/2018 - 18:44 |

Începând cu data de 30 ianuarie curent, autoritățile publice locale și instituțiile publice care se deservesc la trezoreriile regionale prezintă în format electronic delegațiile (împuternicirile) pentru retragerea numerarului din banca deserventă. Schimbarea are loc în contextul reformei administrației publice și a optimizării numărului de trezorerii. Astfel, autoritățile din țară sunt scutite de prezentarea obligatorie a delegației privind retragerea numerarului pe suport de hârtie la trezoreriile regionale. Autoritățile vor introduce datele acestui document prin sistemul electronic e-...
Română
Mie, 24/01/2018 - 19:08 |

Reforma privind regionalizarea trezoreriilor a fost o temă abordată în mod prioritar, fiind făcută prezentarea detaliată a schemei de lucru după noua structură. De asemenea, autorităților li s-a adus la cunoștință soluția temporară, prin intermediul căreia pot fi prezentate contractele, până va fi lansată înregistrarea electronică a contractelor de achiziții publice. ”De rând cu structura mai compactă a trezoreriilor, prin această reformă ne propunem să adaptăm serviciile la tehnologiile moderne și să oferim, în final, o calitate mai înaltă a acestora. Vom trece procesul de achiziții publice...
Română
Marți, 09/01/2018 - 17:05 |

Ministerul Finanțelor informează că certificatele de calificare profesională ale auditorilor interni din sectorul public pot fi menținute dacă aceștia prezintă dovezi de acumulare a orelor de dezvoltare profesională pe parcursul anului precedent. Data limită de prezentare a informației pentru anul 2017 este 31 ianuarie 2018 . Dosarele vor fi depuse la Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, iar decizia privind prelungirea documentului de calificare va fi luată de către Comisia de certificare în domeniul auditului intern. Remarcă:...
Română
Jo, 28/12/2017 - 19:49 |

În scopul realizări obiectivului de consolidare a guvernanței bugetar-fiscale în Moldova cu alinierea la bunele practici europene, Ministerul Finanţelor a publicat rapoartele privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței bugetar-fiscale și masurile necesare de aliniere guvernanței bugetar- fiscale a Moldovei la standardele UE, precum si a relevanței instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova. Avînd în vedere obiectivul de integrare europeană, Republica Moldova tinde să se alinieze cerinţelor şi bunelor practici ale Uniunii Europene în diverse domenii, inclusiv...
Română
Jo, 28/12/2017 - 18:37 |

Finanțarea externă, oferită de UE, sub formă de grant pentru suportul bugetar în sumă de 36,3 mil. euro a fost debursat astăzi pe conturile Ministerului Finanțelor. Obiectivele acestei asistențe sunt crearea locurilor de muncă, sporirea exporturilor pe piața europeană, consolidarea administrației publice, accelerarea dezvoltării rurale și realizarea reformei poliției. În particular, mijloacele sunt destinate susținerii următoarelor acţiuni: implementarea Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între UE și Republica Moldova – 3,0 mil. euro, implementarea liberalizării...
Română
Jo, 28/12/2017 - 17:25 |

Primul set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) conține zece standarde, elaborate în conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru eleborarea SNCSP, cu sprijinul proiectului de asistență Tehnică al UE. Scopul elaborării SNCSP este de a dezvolta standardele naționale de contabilitate în sectorul public în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) și de a le introduce la nivel central și local. Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost elaborate următoarele proiecte de SNCSP: Prezentarea...
Română
Jo, 21/12/2017 - 09:33 |

Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional a aprobat cel de-al doilea raport de evaluare al Acordului cu Republica Moldova. Urmare a evaluării progresului înregistrat în realizarea angajamentelor asumate, țara noastră va primi din partea FMI o nouă tranșă, de aproximativ 22,2 milioane de dolari SUA. Consiliul de directori a apreciat stabilitatea macroeconomică și financiară din Republica Moldova, dar și rezultatele obținute în implementarea Programului de țară cu FMI. De asemenea, oficialii de la FMI au menţionat succesul autorităților în reducerea inflației şi au constatat că...
Română
Mie, 20/12/2017 - 14:15 |

În ședința de astăzi, Guvernul a numit în funcție secretarul de stat în domeniul bunei guvernări, control financiar public intern, contencios, active ale statului, achiziții publice și reglementare a sectorului financiar în cadrul Ministerului Finanțelor. Potrivit deciziei, Secretar de Stat în domeniile menționate, a fost numită Viorica Pricop, care a deținut anterior funcția de Șef-adjunct al Direcției de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul MInisterului Finanțelor.
Română
Jo, 30/11/2017 - 19:46 |

Guvernul Republicii Moldova și Georgia au semnat Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Convenția a fost semnată pentru a susține dezvoltarea colaborării dintre comunitățile de business ale celor două țări și pentru a stimula investițiile străine în economiile naționale. Potrivit documentului, prevederile acestuia vor contribui la crearea unor sisteme fiscale care vor coordona acţiunile statelor contractante, îndreptate asupra evitării dublei impuneri, distribuirii drepturilor impunerii fiscale între țările contractante,...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Eveniment