În atenția părților interesate din domeniul contabilității

Marți, 06/02/2018 - 15:52 |

Ministerul Finanțelor anunță selectarea participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public -  privat.

Activitatea persoanelor selectate va consta în elaborarea proiectului nominalizat și prezentarea acestuia Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare.

Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- profilul şi experienţa profesională de 10 ani în domeniul contabilității;

- grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic;

- experiență în elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate.

Costurile pentru elaborarea proiectelor actelor normative vor fi suportate din contul mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2018 pentru elaborarea reglementărilor naționale din domeniul contabilității.

Cererile de participare vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- confirmare a titlului științific deținut;

- confirmarea experienței profesionale în domeniul contabilității (copia carnetului de muncă);

- curriculum vitae (CV);

- declarație pe proprie răspundere cu privire la participarea elaborării proiectului actului normativ sus nominalizat.

Termenul de prezentare a cererilor de participare: 27.02.2018.

Pentru informații suplimentare apelați persoana de contact dna Voloșciuc Ecaterina, tel.: 022-26-27-57, e-mail: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md