În atenția auditorilor interni din sectorul public - dovezile privind dezvoltarea profesională pot fi prezentate doar până la sfârșitul lunii ianuarie!

Marți, 09/01/2018 - 17:05 |

Ministerul Finanțelor informează că certificatele de calificare profesională ale auditorilor interni din sectorul public pot fi menținute dacă aceștia prezintă dovezi de acumulare a orelor de dezvoltare profesională pe parcursul anului precedent.

Data limită de prezentare a informației pentru anul 2017 este 31 ianuarie 2018. Dosarele vor fi depuse la Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, iar decizia privind prelungirea documentului de calificare va fi luată de către Comisia de certificare în domeniul auditului intern.

Remarcă: Cerința de conformare este impusă prin art. 30 din Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 100 din 29 august 2012.