În atenția auditorilor din sectorul corporativ

Mie, 14/02/2018 - 19:17 |

Ministerul Finanțelor, conform art. 10 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului informează, că pînă la elaborarea și aprobarea de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a bazei normative aferente punerii în aplicare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în redacție nouă, entitățile raportoare (auditorii) în cazul depistării activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului în procesul efectuării misiunilor de audit, urmează să raporteze în conformitate cu prevederile art.8 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007.