Trezoreria de Stat

Trezoreria de Stat

Trezoreria de Stat este Direcţie generală în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor, nu are statut de persoană juridică, dar dispune de ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi ştampile, pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale.

Misiunea Trezoreriei de Stat constă în elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul gestionării și transparenței finanţelor publice.

Principalele funcții sunt:

  • asigurarea execuției eficiente a bugetelor componente ale bugetului public național
  • elaborarea și aprobarea metodologiei privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, ținerea evidenței contabile în sistemul bugetar și raportarea bugetelor
  • prognozarea și gestionarea numerarului
  • asigurarea contabilizării și raportării activelor și pasivelor, veniturilor și cheltuielilor statului
  • acordarea asistenței metodologice și consultative în domeniul de competență autorităților/instituțiilor bugetare, persoanelor fizice/juridice

Trezoreria are ca scop atingerea obiectivelor sale prin:

  • Crearea Contului Unic Trezorerial și extinderea treptată a acoperirii acestuia;
  • Reformarea sistemului de contabilitate și raportare pentru alinierea mai bună la standardele internaționale;
  • Îmbunătățirea continuă a automatizării proceselor de execuție a bugetului.

Direcția Generală Trezoreria de Stat

Etichete: