Informații cu caracter metodologic

Trezoreria este responsabilă pentru elaborarea materialului metodologic privind:

  • executarea și raportarea bugetară
  • planificarea și gestionarea numerarului
  • înregistrarea angajamentelor
  • contabilitatea financiară și raportarea de către instituțiile bugetare
  • întocmirea situațiilor financiare consolidate

Trezoreria oferă consiliere metodologică și consultații autorităților publice centrale și locale în procesul de execuție bugetară. 

Etichete: