Standardele naționale de contabilitate în sectorul public (SNCSP)

Trezoreria a întreprins o reformă pentru a îmbunătăți sistemul contabil și de raportare financiară în sectorul public. Obiectivul reformei este de a dezvolta standardele naționale de contabilitate în sectorul public (SNCSP) în conformitate cu IPSAS și de a le introduce la nivel central și local.

Întru realizarea reformei, Ministerul Finanțelor, prin ordinul nr.202 din 17 decembrie 2015, a creat un Consiliu pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public - organ consultativ pentru asigurarea elaborării SNCSP, aliniate la IPSAS, și elaborarea/modificarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare.

Conceptul pentru dezvoltarea și introducerea SNCSP a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelornr.159 din 27 decembrie 2016. Acesta conține un plan de acțiune pentru reforma contabilă și raportare pentru perioada 2017-2022.

SNCSP va fi elaborat astfel încât să respecte standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public, ținând cont însă de particularitățile operațiunilor Guvernului Republicii Moldova.