Proiectul Ordinului cu privire la modificarea şi completarea unor Ordine ale Ministerului Finanţelor

Data documentului: 
13.06.2017

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea şi completarea unor Ordine ale Ministerului Finanţelor (în partea ce ţine de reglementarea specificului ţinerii evidenţei veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform Capitolului 102 din titlul II al Codului fiscal)