Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului pentru dezvoltarea SIA “Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare”

Data documentului: 
28.10.2022

Proiectul de hotărâre de Guvern este elaborat în vederea executării art. 22 lit. d) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, precum și în scopul realizării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021.