Datoria de stat externă

Datoria de stat externă este o parte integrantă a datoriei de stat, reprezentând totalul sumelor obligaţiilor neonorate şi dobânzilor datorate şi neonorate, contractate în numele Republicii Moldova de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de la nerezidenţii Republicii Moldova. Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe pieţele financiare internaţionale, care sunt procurate de rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt atribuite datoriei de stat externe.

Lun, 05/06/2017 - 19:33 -- aap_admin
Lun, 05/06/2017 - 19:38 -- aap_admin
Lun, 05/06/2017 - 19:43 -- aap_admin