Piața secundară a VMS

Piața secundară funcționează pe principiul negocierii directe și este organizată prin intermediul platformei unice de tranzacționare E-Bond și Sistemului Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, unde are loc tranzacționarea VMS după emitere pe piața primară.

Caracteristicile platformei electronice de tranzacționare E-Bond:

  • este implementată în Bloomberg, fiind un sistem electronic în care pot participa doar dealerii primari și băncile care nu au calitatea de dealer primar;
  • dealerii primari pot efectua tranzacții pe piața secundară cu VMS în nume și pe cont propriu, precum și în nume propriu și pe contul clienților, la cererea acestora;
  • investitorii, cu excepția băncilor care nu au calitatea de dealer primar, pot efectua tranzacții pe piața secundară numai prin intermediul dealerilor primari;
  • dealerii primari furnizează cotații pentru VMS admise spre tranzacționare pe piața secundară;
  • cotațiile afișate sunt ferme, participantul având obligația să încheie tranzacția la prețul cotat și în limita volumului oferit în cazul în care aceasta a fost acceptată.

Obligațiile minime de cotare zilnică pe platforma unică de tranzacționare E-Bond, ce trebuie îndeplinite cumulativ de către dealerii primari (conform Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Consiliului executiv al BNM nr.170 din 19 iulie 2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129 din 19 iulie 2018), sunt următoarele:

a) furnizarea de cotații de vânzare şi cumpărare pentru VMS emise la ultimele două licitații, timp de 4 ore, în intervalul de timp 10:00-14:00;

b) volumul minim al VMS pentru care se va publica o cotație de vânzare și de cumpărare este de 100 mii lei la valoarea nominală.

Documente relevante