Curs de instruire

Vin, 28/02/2020 - 11:34 |

Funcționarii publici din cadrul Ministerului Finanțelor au fost instruiți de reprezentanții Autorității Naționale de Integritate privind declararea averii și a intereselor personale. Agenda sesiunii de instruire a cuprins subiecte precum: depunerea declarațiilor de avere și interese personale prin intermediul sistemului e-Integritate, informații indicate în declarații, ce este un conflict de interese, dar și sancționarea subiecților declarării în caz de nerespectare a legislației. Precizăm că, cursul a fost organizat în scopul realizării și asigurării respectării prevederilor Legii nr. 133...
Română
Joi, 27/02/2020 - 20:06 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat joi, 27 februarie 2020, în calitate de formatori, la Sesiunea de informare cu genericul „Consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri prin intermediul ghidării în carieră și inserții pe piața muncii a absolvenților din domeniul financiar-bancar”, organizat în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova. În cadrul evenimentului, specialiștii Secției resurse umane din cadrul Direcției management instituțional au comunicat masteranzilor despre activitățile, viziunea și misiunea Ministerului Finanțelor, posibilitățile oferite studenților...
Română
Joi, 13/02/2020 - 17:15 |

Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție a organizat un curs de instruire pentru angajații instituției cu genericul „Integritatea funcţionarului public”. Agenda sesiunii de instruire a cuprins următoarele subiecte: integritatea funcţionarului public, cadrul normativ de reglementare a integrităţii funcţionarului public, prevenirea corupţiei în serviciul public, etica funcţionarului public, codul de conduită al funcţionarului public, conflictul de interese în serviciul public, incompatibilităţi şi restricţii. Precizăm că, obiectivul respectivei activități de...
Română
Joi, 02/01/2020 - 10:06 |

La Ministerul Finanțelor a avut loc evenimentul de înmânare a certificatelor de calificare profesională a auditorilor interni din sectorul public. Potrivit membrilor comisiei de calificare, acesta este rezultatul unui proces complex de examinare și evaluare a cunoștințelor teoretice și abilităților practice ale auditorilor interni: „Obținerea certificatului de calificare profesională implică o muncă asiduă și un efort considerabil din partea auditorilor interni. Certificarea profesională conferă un grad mai înalt de credibilitate în rezultatele muncii auditorilor interni, dar, totodată și o...
Română
Vin, 13/12/2019 - 13:59 |

Un grup de primari din raionul Anenii Noi, aflați la primul lor mandat, au participat astăzi la primul seminar de instruire cu genericul ”Introducere în managementul finanțelor publice locale”, lansat în premieră de către Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în parteneriat cu Ministerul Finanțelor. Prezent la eveniment, Secretarul general al Ministerului Finanțelor, dl Iuri Pașinschi a declarat că, finanțele publice sunt puse la dispoziția administratorilor de buget pentru a presta servicii calitative comunității locale, precum și pentru a organiza funcțiile administrației...
Română
Vin, 06/09/2019 - 19:52 |

Ministerul Finanțelor cu sprijinul proiectului de Twinning ”Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” a desfășurat în perioada 3-6 septembrie o serie de training-uri cu genericul ”Gestionarea activității de audit intern în cadrul entităților publice”. În cadrul training-ului, participanții au fost instruiți despre efectuarea și gestionarea unei misiuni de audit intern, planificarea strategică și anuală, managementul personalului, metoda de eșantionare și raportare, precum și despre rolul conducătorului activității de...
Română
Joi, 20/06/2019 - 15:05 |

Ministerul Finanțelor cu suportul proiectului Twinning ”Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, a desfășurat în perioada 18 - 20 iunie 2019, o sesiune de instruire cu genericul ”Activitatea de audit intern în sectorul public. Realizarea misiunii de audit intern”, la care au participat auditori interni din mai multe instituții publice, cum ar fi Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Centrul Național...
Română
Mar, 28/05/2019 - 13:31 |

Ministerul Finanțelor cu suportul programului regional STAREP, a organizat în perioada 21-24 mai curent, o sesiune de instruire cu genericul ”Legea contabilității și raportării financiare și modificările Standardelor Naționale de Contabilitate: conținutul de bază și modul de aplicare”, dedicată unui grup de formatori din cadrul mai multor universități și centre de instruire din țară. Scopul principal al acestui seminar a fost de a acorda asistență în implementarea noilor prevederi ale Legii contabilității și raportării financiare, precum și familiarizarea participanților cu principalele...
Română
Joi, 16/05/2019 - 17:13 |

La 16 mai 2019, Autoritatea de Management a POC BMN de comun cu Secretariatul Tehnic Comun (STC) și Technical Support to the Implementation and Management of ENI CBC Programmes (TESIM) au organizat o sesiune de instruire pentru auditori (controlori), ce a avut drept scop familiarizarea acestora cu procedurile şi mecanismele de control ale proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”. În cadrul acestui eveniment, experții STC al Programului, împreună cu expertul TESIM, au explicat participanților aspectele ce țin de rolul,...
Română
Mie, 20/02/2019 - 16:02 |

Coordonatorii responsabili de controlul intern managerial din cadrul autorităţile publice centrale şi autoritățile publice locale din ţară, au fost instruiţi în cadrul unui atelier de lucru cu genericul ”Autoevaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial, emiterea Declaraţiei de răspundere managerială”, organizat de către Ministerul Finanţelor cu sprijinul proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”. Activitatea de instruire a fost moderată de către experţi străini din Croaţia şi...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Curs de instruire