Transparența

Mie, 08/08/2018 - 11:39 |

Legislația națională și cea internațională la care Republica Moldova este parte, prevede o serie de măsuri de sprijin (facilități fiscale), sub formă de scutiri, reduceri de cote etc. O parte dintre măsurile de sprijin, și anume cele care reprezintă ajutor de stat , urmează a fi raportate Consiliului Concurenței de către furnizorii ajutorului de stat, în cazul facilităților fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat și de către Serviciul Vamal. Astfel, prin Decizia Consiliului Concurenței nr. ASER-46 din 28.06.2018, la care face trimitere ziaristul, s-a constatat faptul că măsura de sprijin...
Română
Joi, 07/06/2018 - 16:13 |

Conferința națională dedicată auditorilor interni din sectorul public cu genericul: “Audit intern – provocări, experiențe și perspective”, organizată Ministerul Finanțelor cu suportul Ministerului Finanțelor din Olanda a avut loc la 07 iunie curent şi a întrunit circa 100 de participanţi, printre care şi experţi internaţionali. La sesiunea de deschidere a conferinței a participat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, care a menţionat despre importanţa auditorilor interni şi rolul acestora în entităţile publice pentru atingerea obiectivelor entităţii, precum şi pentru utilizarea banilor...
Română
Lun, 22/01/2018 - 14:35 |

Ministerul Finanțelor informează conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional despre emiterea și publicarea pe pagina web a declarației privind buna guvernare pentru anul precedent. Declarația se emite în baza rezultatelor evaluării sistemului de management financiar și control, exercițiu efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 49 din 26.04.2012 . Notă: Obligativitatea emiterii și publicării declarației este...
Română
Mie, 01/11/2017 - 10:18 |

Reprezentanții asociațiilor de auditori din Republica Moldova, reprezentanții Parlamentului și cei ai Ministerului Finanțelor au discutat în cadrul unei conferințe proiectul de lege care se referă la auditul situațiilor financiare. Documentul a fost aprobat recent de Guvern. ,,Proiectul Legii auditului situațiilor financiare a fost discutat și analizat pe fiecare articol foarte minuțios. Am primit recomandări, s-a solicitat opinia mediului de afaceri și a mediului academic și a reprezentanților profesiei de audit. Proiectul de lege a fost îmbunătățit semnificativ, iar în final s-a obținut un...
Română
Vin, 20/10/2017 - 11:40 |

Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, și guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, au avut astăzi o întrevedere comună cu șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko, și peste 20 de ambasadori europeni acreditați în țara noastră. Ministrul Finanțelor și guvernatorul BNM au prezentat o sinteză cu principalele subiecte abordate în cadrul ședinței anuale ale FMI și Grupului Băncii Mondiale și cele discutate în cadrul întrevederilor bilaterale cu mai mulți oficiali ai instituțiilor internaționale. Discuțiile s-au axat pe evoluțiile macrofinanciare și situația din sistemul bancar. In special...
Română
Vin, 06/10/2017 - 13:41 |

Ministerul Finanțelor a transferat către Banca Națională a Moldovei sum a care acoperă dobânzile și costul valorilor mobiliare de stat (VMS) cu maturitatea de un an, emise în toamna anului trecut. Transferul respectiv privește executarea unor obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele de urgență în anii 2014 și 2015. Precizăm că această sumă provine parțial din valorificarea activelor celor trei bănci devalizate - „Banca de Economii” S.A., BC ”Banca Socială” S.A. și BC ”Unibank” S.A. Suma achitată astăzi Băncii Naționale de către Ministerul Finanțelor...
Română
Vin, 29/09/2017 - 14:03 |

Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a avut astăzi o întrevedere cu șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko, în contextul începerii misiunii diplomatice în țara noastră. Peter Michalko a menționat că susține aspirațiile Republicii Moldova în tendința spre progres și dezvoltare, urmând vectorul european. În cadrul discuțiilor, s-a pus accent și acțiunile pe care trebuie să le realizeze Ministerul Finanțelor în contextul implementării Acordului de Asociere UE-RM. Șeful Delegației UE în RM a apreciat progresele înregistrate în domeniul fiscal și al finanțelor publice, dând...
Română
Mar, 26/09/2017 - 14:00 |

În data de 25 septembrie, pe contul valutar al Ministerului Finanțelor deschis la BNM, au fost transferate circa 40 mil. euro, echivalentul a 845,3 mil. lei moldovenești. Banii reprezintă cea de-a treia tranșă (finală) din împrumutul oferit în baza Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România, ratificat în octombrie 2015. Asistența financiară rambursabilă va fi utilizată pentru finanțarea programelor de cheltuieli prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2017. Valoarea totală a împrumutului acordat Republicii Moldova de România constituie 150...
Română
Mar, 12/09/2017 - 08:49 |

Ministerul Finanțelor reamintește că în data de 21 august 2017 au fost plasate pentru consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate (SNC). Proiectul conține propuneri de modificare și completare a mai multor SNC-uri, care decurg din procesul de transpunere în legislația națională a Directivelor europene. În acest context, pentru asigurarea calității proiectului, invităm toate părțile interesate să analizeze și să transmită propuneri și comentarii la proiectul respectiv până la data de 21 septembrie 2017 la adresa electronică stela.paduca@mf.gov.md...
Română
Lun, 04/09/2017 - 14:09 |

Din data de 4 septembrie , Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace: - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; - suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Transparența