Transparența

Vin, 06/03/2020 - 17:43 |

Grupul de lucru responsabil de examinarea propunerilor în domeniul politicii fiscale a avut astăzi o discuție cu reprezentanții Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova. În debutul ședinței, Secretarul de stat dl Dorel Noroc a menționat că, Ministerul Finanțelor a lansat o serie de consultări cu membrii mediului de afaceri din diferite domenii pentru a identifica care este viziunea agenților economici asupra măsurilor de politică fiscală propuse de instituție pentru anul viitor. La rândul lor, reprezentanții Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica...
Română
Joi, 27/02/2020 - 15:30 |

Ministerul Finanțelor solicită autorităților contractante și operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice să asigure implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor personale vizavi de ofertanți în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, se are în vedere, ca prin condițiile și criteriile de evaluare, operatorilor economici să nu le fie impusă condiția de a prezenta informația cu caracter personal cu publicarea acesteia pe una din platformele...
Română
Vin, 21/02/2020 - 12:00 |

În perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, Ministerul Finanțelor și-a concentrat eforturile întru asigurarea stabilității bugetar-fiscale, creșterii economice optime, durabile și incluzive, majorării salariilor în sectorul bugetar, alocării mai eficiente a resurselor, sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, intensificarea dialogului cu mediului de afaceri și partenerii de dezvoltare, realizând totalmente obiectivele imediate stabilite în Programul de activitate al Guvernului. Cu referință la domeniul finanțe publice, au fost întreprinse o serie de măsuri urgente în...
Română
Lun, 20/01/2020 - 13:09 |

În contextul elaborării CBTM(2021-2023), Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021 , măsurilor şi acţiunilor ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale . În acest context, autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanții mediului de afaceri, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pe domeniul dat. La baza propunerilor şi...
Română
Vin, 17/01/2020 - 16:55 |

Prin prezentul, Ministerul Finanţelor anunţă despre aprobarea unor modificări în procesul de raportare a sistemului de control intern managerial și activității de audit intern în sectorul public, după cum urmează: - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1/2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 4/2019; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de...
Română
Joi, 26/12/2019 - 08:29 |

Prin intermediul Programului guvernamental Prima Casă, 3822 de tineri și-au realizat visul de a avea propria locuință. Astfel, suma totală a creditelor acordate de către bănci în acest sens este de 1.913.853.738,86 lei, iar suma totală a garanțiilor active - 956.926.690,93 lei. Din 3822 beneficiari 2686 sunt familii, iar 1136 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 591,2 mii lei, iar suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,023 m.p. Din numărul total de locuințe procurate,...
Română
Lun, 09/12/2019 - 15:19 |

Prin prezenta, Ministerul Finanțelor anunță aprobarea în prima lectura a ședinței Parlamentului a prevederilor ce vizează impozitarea cu TVA a serviciilor electronice, ca parte componentă a proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020. Propunerea vizează stabilirea în calitate de subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova a nerezidenților ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice, persoanelor fizice rezidente sau livrează mărfuri cu...
Română
Vin, 06/12/2019 - 10:05 |

Programul ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat la inițiativa Ministerului Finanțelor, are deja 130 de beneficiari și s-a extins în 28 de raioane ale țării. După 10 luni de activitate, suma creditelor acordate tinerilor antreprenori este de 85,3 milioane de lei. Majoritatea beneficiarilor au investit acești bani în procurarea tehnicii agricole, echipamente pentru sisteme de irigare de scară mică, îngrășăminte minerale, utilarea camerelor frigorifice, sere, material săditor, semințe, conectare la rețele electrice și apeduct, utilaje de fabricare a mobilei, etc. Menționăm că, Programul...
Română
Vin, 22/11/2019 - 17:39 |

Ministerul Finanțelor a organizat o nouă ședință de consultare publică a proiectului Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Ședința a fost prezidată de Ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța și Secretarul de stat, dl Dorel Noroc. Ministrul Finanțelor a menționat că, Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este un proiect foarte important care vizează nemijlocit activitatea serviciilor contabile și financiare ale entităților economice: „Este un proiect mult-așteptat de către mediul de...
Română
Mar, 19/11/2019 - 20:37 |

Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Documentul include propuneri de modificare a legislație fiscale, vamale și a legilor conexe. Temeiurile inițierii procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative derivă din necesitatea perfecționării și ajustării legislației fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale precum și din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor. Exercițiul de elaborare a politicii fiscale a fost inițiat...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Transparența