Consultare publică: Ghidul aplicantului pentru proiecte regulate din cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027

Lun, 26/06/2023 - 11:29 |

Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, anunță despre publicarea pe pagina Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027 a Ghidului aplicantului pentru proiecte regulate.

Astfel, încurajăm persoanele/instituțiile interesate, să intervină cu comentarii și propuneri relevante, prin prisma experienței în implementarea proiectelor transfrontaliere și transnaționale la care Republica Moldova este eligibilă.

Ghidul poate fi găsit AICI.

Comentariile/propunerile urmează a fi transmise până la 21 iulie 2023 la adresa info.romd@mdlpa.ro sau marina.ghidirim@mf.gov.md.

Recomandăm insistent potențialilor aplicanți și instituțiilor de resort, inclusiv autorităților care patronează instituții emitente de documente permisive pentru diverse proiecte (i.e. de investiții capitale), examinarea atentă a Ghidului la aceasta etapă pentru buna implementare a proiectelor.