Transparența

Marți, 07/05/2024 - 14:07 |

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor pct. 3 din HG nr. 308 din 24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale, prezintă informația ajustată conform execuției bugetare din anul 2023 privind capacitatea administrativă adecvată a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum și a mun. Bălți și Chișinău corespunzător prevederilor Legii nr. 81 din 12.04.2024, prin care s-a modificat baza de calcul a capacității administrative, partea de venituri fiind...
Română
Jo, 18/04/2024 - 09:35 |

Ministerul Finanțelor lansează un chestionar dedicat procesului de îmbunătățire a transparenței bugetare și a educației financiare. Vă invităm să împărtășiți cu noi opiniile și sugestiile dumneavoastră, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine nevoile și preocupările cetățenilor în ceea ce privește gestionarea bugetului național și să desfășurăm activități educaționale mai eficiente în domeniul finanțelor publice. Chestionarul este accesibil aici . Acesta poate fi completat până la data de 3 mai 2024. Vă încurajăm să participați și să vă exprimați părerile pentru a contribui la crearea unui...
Română
Vin, 22/03/2024 - 19:23 |

Ministerul Finanțelor comunică că, în conformitate cu Decretul nr. 1379-IX din 21 martie 2024 al Președintelui Republicii Moldova (publicat în nr. 111 al Monitorului Oficial din 22 martie 2024), prin care a fost promulgată Legea cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane), funcția de director al unei autorități publice, aflate în subordinea ministerului, a obținut statutul de funcție de demnitate publică. Astfel, directorul autorității din subordinea ministerului va fi numit și eliberat din funcție de către Guvern, la...
Română
Vin, 01/03/2024 - 15:40 |

În scopul continuării procesului de armonizare a legislației naționale la cea a Uniunii Europene, consolidarea veniturilor bugetare necesare finanțării cheltuielilor publice, precum și crearea condițiilor favorabile dezvoltării afacerilor, Ministerul Finanțelor lansează colectarea propunerilor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2025 (conform structurii de mai jos). Rugăm respectuos prezentarea propunerilor pe suport de hârtie sau la adresa electronică: cancelaria@mf.gov.md până la data de 15.03.2024, cu subiectul „Propunere – politica fiscală și vamală 2025”. Scopul politicii...
Română
Mie, 21/02/2024 - 13:28 |

21 februarie 2024, Chișinău - Ministerul Finanțelor va avea, din 28 februarie curent, o nouă secretară de stat. Este vorba despre Cristina Ixari, candidatura căreia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului, la propunerea ministrului Finanțelor, Petru Rotaru. „Doamna Ixari are o vastă experiență, de circa 14 ani, în domeniul fiscal și contabil. A activat anterior, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și în cadrul unor companii internaționale și locale de audit, actualmente fiind responsabilă de taxe în cadrul unei bănci comerciale. Noi trebuie să avansăm cât mai rapid pe partea ce...
Română
Mie, 21/02/2024 - 13:18 |

21 februarie 2024, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi candidatura dnei Olga Golban pentru funcția de directoare a Serviciului Fiscal de Stat, începând cu data 28 februarie curent și demisia acesteia din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor din 27 februarie curent. Ministrul Finanțelor Petru Rotaru a menționat că, dna Golban este o persoană pregătită de a îndeplini această funcție, fiind un foarte bun specialist cu o vastă experiență în domeniul fiscal. „La Ministerul Finanțelor, dna Golban a gestionat patru domenii importante: fiscal, vamal, contabil și...
Română
Lun, 19/02/2024 - 19:21 |

19 februarie 2024, Chișinău - Ministerul Finanţelor a demarat astăzi prima rundă de negocieri asupra Convenției de evitare a dublei impuneri dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germană, care se desfășoară în perioada 19-23 februarie 2024. Această etapă marchează începutul unui proces strategic complex, în care delegațiile ambelor părţi conlucrează în vederea identificării soluțiilor care să echilibreze interesele economice și fiscale ale ţărilor și să contribuie la eliminarea obstacolelor fiscale între cele două state. Negocierile moldo-germane au fost deschise de către șefa...
Română
Jo, 08/02/2024 - 08:31 |

În scopul asigurării transparenței și obiectivității desfășurării procedurilor de achiziții publice, Ministerul Finanțelor informează despre posibilitatea accesării datelor, de către persoanele interesate, prin intermediul următoarelor surse informaționale: pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, rubrica „Catalogul de date deschise al MF” . Setul de date conține informații cu privire la numărul procedurii, autoritatea contractantă, obiectul achiziției, ofertantul câștigător, valoarea ofertei ș.a. Datele sunt generate din Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al...
Română
Marți, 30/01/2024 - 16:45 |

Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor pct. 3 din HG nr. 308 din 24.05.2023 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale”, prezintă informația privind capacitatea administrativă adecvată a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, precum și a mun. Bălți și Chișinău, conform execuției bugetare din anul 2023. În baza acestei informații se va stabili eligibilitatea autorității publice locale pentru stabilirea indemnizației lunare personalului încadrat în APL...
Română
Mie, 03/01/2024 - 11:27 |

UPDATE 04.01.2024 Suplimentar la reacția Ministerului Finanțelor de mai jos, comunicăm că, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2024, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău constituie 3 859,1 milioane de lei, iar volumul transferurilor aprobat în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 este de 3 777,1 milioane de lei, înregistrându-se, astfel, o majorare de 81,5 milioane de lei față de anul trecut. Suma de 39,5 milioane de lei, menționată în precizarea anterioară se referă la majorarea parametrilor bugetari incluși în Circulara Ministerului...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Transparența