Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru proiecte de valoare mica a Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027

Jo, 03/08/2023 - 11:35 |

Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, anunță despre consultarea publică Ghidului solicitantului pentru proiecte de valoare mică a Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.

Astfel, încurajăm persoanele/instituțiile interesate, să intervină cu comentarii și propuneri relevante, prin prisma experienței în implementarea proiectelor transfrontaliere și transnaționale la care Republica Moldova este eligibilă.
Ghidul poate fi găsit AICI.

Comentariile/propunerile urmează a fi transmise până la 31 august 2023 la adresa info.romd@mdlpa.ro.

Recomandăm potențialilor aplicanți și instituțiilor de resort, inclusiv autorităților care patronează instituții emitente de documente permisive pentru diverse proiecte (i.e. de investiții capitale), examinarea atentă a Ghidului la aceasta etapă pentru buna implementare ulterioară a proiectelor.