Modificări legislative

Mie, 02/12/2020 - 16:03 |

Ministerul Finanțelor informează că, proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021 prevede completarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, cu noțiunea țigară de foi (cigarillos). Modificările propuse au drept scop aducerea în concordanță a legislației naționale cu cea europeană. Precizăm că, noțiunea din proiect este preluată și transpune noțiunea reglementată în Articolul 8 din Directiva 2007/74/CE a Consiliului European din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care...
Română
Lun, 30/11/2020 - 19:06 |

Guvernul a aprobat prelungirea, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, a termenului de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19. Astfel, se menține achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19. De asemenea, se menține dreptul la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în...
Română
Mie, 18/11/2020 - 17:00 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi Regulamentele cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, acest proiect are drept scop reglementarea procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile în scopuri fiscale și va asigura finalizarea implementării noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, corespunderea valorii bunurilor imobiliare cu valoarea de piață a acestora, ceea ce va crește echitatea fiscală a sistemului de impozitare și...
Română
Mie, 11/11/2020 - 17:30 |

Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat astăzi Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2019 poate beneficia personalul din unitățile bugetare salarizat în baza Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a desfășurat activitate pe parcursul anului 2019. Pentru acordarea premiului anual se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale...
Română
Joi, 05/11/2020 - 18:40 |

Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege care are drept scop stimularea testării salariaților în vederea identificării virusului COVID-19, prin stabilirea unui regim fiscal special pentru plățile efectuate de către angajator. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, plățile efectuate pentru testarea salariaților vor constitui surse de venituri neimpozabile cu contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit: „Totodată, se propune ca cheltuielile suportate de angajator pentru efectuare testelor de laborator să se permită...
Română
Joi, 05/11/2020 - 17:58 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi un proiect de lege privind consolidarea integrității și finalității deciziilor de politică monetară, de reglementare și supraveghere bancară, adoptate de Banca Națională a Moldovei. Potrivit Viceprim-ministrului Serghei Pușcuța, respectivul proiect vine să îmbunătățească reglementările aferente cadrului de înlăturare a acționarilor neconformi din sectorul bancar, regimului compensațiilor pentru daunele cauzate de actele emise de Banca Națională a Moldovei și cele aferente autonomiei și responsabilizării regulatorului bancar. Principalele...
Română
Mie, 21/10/2020 - 18:35 |

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19 a fost prelungit până la 30 noiembrie, anul curent. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, se va menține achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19. De asemenea, se menține dreptul la spor lunar de...
Română
Mie, 23/09/2020 - 17:25 |

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, prin aplicarea acordului-cadru se va asigura dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice ce va permite autorităților contractante aplicarea instrumentelor specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice în baza căreia se vor putea atribui contracte subsecvente pentru necesitățile autorităților contractante privind bunurile/serviciile/lucrările care au un caracter...
Română
Mie, 23/09/2020 - 14:10 |

Astăzi, 23 septembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 176/2020 pentru modificarea unor acte normative, care prevede unele măsuri pentru susținerea proceselor derulate în sistemul educațional, în condițiile pandemiei COVID-19. Potrivit legii, prin introducerea unor norme derogatorii de la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se va asigura posibilitate cadrelor didactice să realizeze sarcini peste volumul de muncă, cu achitarea salariului în mărimea corespunzătoare. Astfel, pentru perioada primului semestru al anului de studii 2020–2021 (septembrie –...
Română
Mie, 23/09/2020 - 13:54 |

Măsurile bugetar-fiscale pentru susținerea sectorului agricol afectat de calamitățile naturale au intrat în vigoare, urmare a publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii penru modificarea unor acte normative nr. 176/2020, și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2020 privind modificarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 și a Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Modificări legislative