Modificări legislative

Mie, 25/08/2021 - 08:47 |

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent, a fost aprobat proiectul de lege cu privire la Codul vamal, în cea de-a treia lectură, finală. Astfel, noul Cod vamal va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023. Noul Cod Vamal prevede modernizarea și eficientizarea legislației vamale în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Astfel, prevederile noului Cod constau în îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de Serviciul Vamal agenților economici, creșterea nivelului de protecție a datelor,...
Română
Mar, 29/06/2021 - 16:59 |

Ministerul Finanțelor informează că la data de 26 iunie curent, a intrat în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020). Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile/autoritățile contractante, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile acestora. În acest context, solicităm entităților contractante, care desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, să...
Română
Vin, 05/02/2021 - 11:06 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au finalizat cu succes negocierile cu omologii francezi privind proiectul Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Urmare negocierilor a fost definitivat textul proiectului, asigurând-se un consens aferent tratamentului fiscal aplicat prin prisma Convenției respective. Concomitent, relatăm că pe parcursul negocierilor a fost determinat modul de eliminare a dublei impuneri, precum și realizării schimbului de informații între...
Română
Vin, 22/01/2021 - 10:03 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 20 ianuarie 2021, extinderea cu 2 ani a termenului de implementare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020. Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, scopul prelungirii termenului de implementare al Strategiei este menținerea unei politici consecvente de management a finanțelor publice, prin asigurarea implementării integrale a obiectivelor specifice de dezvoltare și atingerea rezultatelor scontate pe toate domeniile de bază. Principalele măsuri se referă la dezvoltarea actualelor...
Română
Mar, 22/12/2020 - 18:25 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Catalogul mijloacelor fixe. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, inițierea procesului de ajustare a Catalogului a fost condiționată de necesitatea corespunderii acestuia cu evoluțiile și realitățile proceselor economice, ultima ajustare a acestuia fiind efectuată în anul 2003. Catalogul urmează a fi aplicat în scopuri fiscale de către persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător pentru mijloacele fixe puse în funcțiune începând cu 01.01.2021 și în scopuri de raportare financiară de către...
Română
Mar, 22/12/2020 - 18:23 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat în cadrul ședinței de astăzi modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.704/2019. Scopul proiectului este perfecționarea cadrului normativ în domeniul evidenței și calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, ca rezultat al propunerilor parvenite din partea mediului de afaceri. Principalele modificări vizează: reglementarea modului de calculare a amortizării pentru entitățile care efectuează tranziția de la un regim special de...
Română
Mar, 22/12/2020 - 18:19 |

Executivul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi stabilirea pentru anul 2021 a marjei maxime în cadrul Programului de stat ”Prima casă” de până la 3%, care va fi aplicată la contractele încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Potrivit Viceprim-ministrului Serghei Pușcuța, în urma implementării proiectului respectiv, va fi eliminată problema termenului de rambursare redus până la 7 sau 10 ani pentru creditele acordate în Program, de către băncile creditoare parteneri, fiind posibilă revenirea la termenul de rambursare de 25 de ani pentru creditele respective. Menționăm că,...
Română
Mar, 22/12/2020 - 18:17 |

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi extinderea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, măsurile politicii salariale propuse pentru anul 2021 au un impact considerabil asupra bugetului public național, cheltuielile de personal fiind prognozate cu o creștere de peste 817,1 milioane lei față de nivelul aprobat pentru anul 2020: „În aceste condiții, pentru a nu afecta funcționalitatea autorităților și pentru a nu crea datorii salariale față de angajații încadrați, prin prezentul...
Română
Mar, 22/12/2020 - 18:15 |

Astăzi, 22 decembrie 2020, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova au fost publicate Legea bugetului de stat pentru anul 2021 și Legea privind politica fiscală și vamală pentru anul viitor. Bugetul de stat pentru anul 2021 a fost aprobat la venituri în sumă de 41,4 miliarde lei și la cheltuieli în sumă de 55,4 miliarde lei, cu un deficit în sumă de 14 miliarde lei. Menționăm că, proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2021 a fost elaborat luând în considerație impactul fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale...
Română
Lun, 14/12/2020 - 17:27 |

Executivul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor amendamentelor deputaților, a Comisiei juridice și a Direcției Generale Juridice din cadrul Parlamentului. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, au fost examinate 85 de amendamente prezentate pe 210 pagini, care prevăd 201 propuneri, dintre care s-au susținut integral 34, iar altele 15 au fost susținute parțial. Astfel, Guvernul își menține poziția referitor la măsura privind diminuare a circulației numerarului...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Modificări legislative