Modificări legislative

Joi, 10/09/2020 - 18:32 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023. Potrivit Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor, dna Tatiana Ivanicichina, prin concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii: „Sistemul va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real, fapt ce va contribui la...
Română
Joi, 03/09/2020 - 16:15 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi mai multe măsuri bugetar-fiscale pentru susținerea proceselor derulate în sistemul educațional, în condițiile pandemiei COVID-19, dar și de atenuare a efectelor calamităților naturale în sectorul agricol. Astfel, prin introducerea unor norme derogatorii de la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se va asigura posibilitate cadrelor didactice să realizeze sarcini peste volumul de muncă, cu achitarea salariului în mărimea corespunzătoare. De asemenea, ca urmare a multiplelor discuții și întruniri cu...
Română
Joi, 03/09/2020 - 16:13 |

Guvernul a aprobat modificarea unui șir de Legi aferente domeniului de activitate financiar bancar și nebancar în scopul atribuirii Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de supraveghere a sistemului financiar nebancar. În particular, Băncii Naționale a Moldovei urmează să-i revină atribuțiile de supraveghere a sectorului de asigurări și creditare nebancară - atribuții exercitate în prezent de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Totodată, ca urmare a adoptării proiectului de lege, autoritatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare se va extinde asupra pieței de capital,...
Română
Mie, 26/08/2020 - 11:26 |

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor Codului muncii, a fost prelungit până la 30 septembrie 2020. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, această măsură a fost luată pentru susținerea mediului de afaceri, precum și pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică asupra economiei. Menționăm că, până în prezent au fost acordate subvenții pentru...
Română
Mie, 26/08/2020 - 11:23 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, regulamentul a fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice (în ansamblu și în parte), cît și în scopul executării prevederilor art. II alin. (3) lit. (a) din Legea nr.169/2018 privind modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru...
Română
Mie, 19/08/2020 - 16:15 |

Executivul a modificat în cadrul ședinței de astăzi Hotărârea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, proiectul respectiv a fost elaborat reieșind din sarcina stabilită Guvernului de a aproba modul de evaluare sistemică a funcțiilor în sectorul bugetar, care urmează să fie efectuată cel puțin odată la 5 ani: „Se propune completarea Hotărârii Guvernului cu o anexă prin care se va aproba Regulamentul privind modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul...
Română
Vin, 31/07/2020 - 16:23 |

Termenul de aplicare a mecanismului de subveționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare conform prevederilor Codului muncii, a fost prelungit până la 31 august 2020. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, această măsură a fost luată pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidimiologică asupra economiei ca urmare a prelungirii stării de urgență în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova până la 31 august...
Română
Mie, 29/07/2020 - 08:48 |

Noile condiții de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima Casă” au intrat în vigoare și oferă posibilitatea de a beneficia de suport din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar tuturor beneficiarilor Programului. Astfel, a fost dublată valoarea compensației pentru familiile cu copii. Beneficiarii părinți/tutori/curatori ai unui copil vor beneficia de o compensație în valoare 25% din suma principală a creditului ipotecar. Valoarea compensației pentru familiile/tutorii/curatorii cu 2 copii constituie 50%, iar pentru familiile/tutorii/curatorii cu 3 și mai mulți...
Română
Mie, 15/07/2020 - 17:10 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi modificarea condițiilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima Casă”, pentru a oferi posibilitatea de a beneficia de suport din bugetul de stat la achitarea creditului ipotecar tuturor beneficiarilor Programului. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, în urma implementării modificărilor respective, se va majora numărul persoanelor fizice eligibile de a accede în Program: „Majorarea considerabilă a numărului de beneficiari va permite reducerea migrației, fenomenului economiei tenebre prin creșterea ratei de angajări...
Română
Joi, 09/07/2020 - 08:01 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 8 iulie 2020 proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, noul Cod vamal aduce simplitate în modalitatea de reglementare și interpretare a legislației vamale prin sistematizarea și comasarea într-un singur act normativ a 3 legi: actualul Cod vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice: „Actualitatea și importanța proiectului prezentat derivă din necesitatea integrării...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Modificări legislative