Ordinul MF nr. 84 din 26.09.2023 ”Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a cheltuielilor administrative pentru întreținerea aparatului autorității administrației publice locale în scopul determinării capacității administrative

Jo, 28/09/2023 - 11:50 |

Ministerul Finanțelor, având ca obiectiv asigurarea realizării prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, respectiv, a pct.3 din Hotărârea Guvernului nr. 308 din 24.05.2023 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul autorităților administrației publice locale, precum și a pct.3 din Regulamentul-cadru nominalizat, prezintă Ordinul ministrului finanțelor nr. 84 din 26.09.2023 ”Cu privire la aprobarea Metodologiei  de stabilire a cheltuielilor administrative pentru întreținerea aparatului autorității administrației publice locale în scopul determinării capacității administrative”.

Prevederile metodologiei în cauză au stat la baza calculării capacității administrative adecvate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi și a municipiilor Bălți și Chișinău.

Ordinul ministrului finanțelor este plasat pe pagina web a ministerului la rubrica ”Finanțele publice locale”, inclusiv cu traducerea în limba rusă, și poate fi accesat aici.