Finanțele publice locale

Finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi nivelul II, care reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor pentru exercitarea funcţiilor ce sînt în competenţa acestora.

Pentru a consolida și menține dialogul dintre Ministerul Finanțelor și reprezentanții autorităților publice locale (Direcțiile Finanțe), Ministerul Finanțelor va organiza, trimestrial, întruniri comune cu conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu pentru a discuta, analiza și aborda aspecte privitor la organizarea procesului bugetar la nivel local.

Astfel, în compartimentul respectiv, vor fi publicate informații despre evoluțiile în domeniul finanțelor publice locale, inclusiv materiale aferente întrunirilor.

La fel, vor fi publicate informații privitor la organizarea procesului bugetar la nivel local, inclusiv, în parte ce ține de sistemul managementului finanțelor publice, a reformelor implementate pe acestă dimensiune, regionalizarea trezoreriilor, efectuarea transferurilor  de la bugetul de stat, aprobarea și dezagregarea bugetelor locale, dar și alte domenii de interes prioritar pentru autoritățile publice locale și centrale

Toată informaţia relevantă domeniului finanțelor publice locale (acte legislative, date statistice, rapoarte, etc.) poate fi accesată în compartimentele  Buget,  Trezorerie,   Datoria sectorului public.

Pentru orice întrebări sau precizări Vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail: directiilefinante@mf.gov.md