Ministerul Finanțelor promovează îmbunătățirea procesului de declarare a valorii în vamă

Joi, 02/01/2020 - 11:29 |

Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a fost modificat. Hotărârea de Guvern prin care au fost operate respectivele modificări a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, îmbunătățirea procesului de control a valorii în vamă constituie unul din principalele domenii de intervenție, orientate spre armonizarea integrală a cadrului legal național la principiile Organizației Mondiale a Comerțului și Uniunii Europene: „Modificările respective reprezintă un obiectiv prioritar instituțional și vin să soluționeze unele aspecte tehnice legate de procedură, prin implementarea unor mecanisme transparente de declarare și contestare a valorii în vamă de către agenții economici.”

Principalele modificări operate care vor îmbunătăți procesul de declarare a valorii în vamă sunt determinate prin: informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat; îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat; dezvoltarea sintagmei ,,îndoieli întemeiate” prin identificarea acestora ca neconcordanțe în acte, riscurilor potențiale/determinate și sau discrepanțe esențiale; acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia organului vamal; acordarea dreptului de solicitare a bazei de calcul a valorii în vamă determinate prin aplicarea metodei de rezervă; reglementarea procedurii de declarare a cheltuielilor de transport suportate cu mijlocul propriu/arendat; particularități ce țin de procedura verificării prețului declarat pentru bunurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice; aspecte ce țin de aplicabilitatea reducerilor comerciale în contextul determinării valorii în vamă.