Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale

Lun, 20/01/2020 - 13:09 |

În contextul elaborării CBTM(2021-2023), Ministerul Finanţelor anunţă despre iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021măsurilor şi acţiunilor ce vor contribui la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale. În acest context, autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanții mediului de afaceri, organizaţiile societăţii civile şi alte părţi interesate se invită să prezinte propuneri şi sugestii pe domeniul dat.

La baza propunerilor şi sugestiilor vor fi luate în considerare prevederile Programului de activitate a Guvernului şi Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, alte strategii şi documente de politici naţionale şi sectoriale. De asemenea, pentru acest exercițiu pot servi drept bază și obiectivele de politici preconizate în proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, în cazul aprobării acestuia de către Parlament.

În caz că propunerile/sugestiile prezentate impun efectuarea modificărilor la legislaţia în vigoare, se vor prezenta şi propuneri de modificare a legislaţiei, conform următorului format:      

Prezentarea propunerilor de modificare a legislaţiei

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, care se propun spre modificare

Propunerile de modificare

Expunere explicită a motivelor şi argumentarea propunerilor de modificare

Intrarea în vigoare a propunerilor de modificare

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificările propuse care vor avea tangenţă asupra bugetului public naţional sau a unor componente din cadrul acestuia, precum și asupra activităţilor de întreprinzător, urmează să fie însoţite şi de estimarea impactului, executată potrivit Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.23/2019. 

Se solicită ca propunerile şi sugestiile respective să fie prezentate cel tîrziu pînă la 31 ianuarie 2020 atît pe suport de hîrtie, cît și în format electronic: referitor la politica bugetară - la adresa electronică: dina.rosca@mf.gov.md sau nina.rotaru@mf.gov.md, referitor la politica fiscală și vamală -  la adresa electronică: corina.alexa@mf.gov.md.