Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Min Fin (MF), Directoratului Liniei de Credit (DLC) și Unității de Implementare a Proiectului Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) la situația din 31 martie 2019