Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Secția coordonarea politicilor bugetare,
Șef direcție,
• Direcția politici bugetare
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”. Remis spre consultare publică Marina Chiriac,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 27 39,
marina.chiriac@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației Remis spre consultare publică Şef secție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine” Remis spre consultare publică
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Modificarea HG nr. 863 din 1.08. 2016 “Cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului “Cu privire la aprobarea formularului tipizat “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia” Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 78,
Alexandra.Culicova@sfs.md

Pagini

Selectați categoria