Comunicare

Flag of Europe
Proiect finanțat de
Uniunea Europeană
Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere
Contract Nr. ENI / 2020 / 417-516

'Project Preparation Facility - PPF'
Flag of Moldova

Comunicare

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 28-30 Septembrie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 28 - 30 septembrie 2021, Proiectul PPF a organizat ciclul II de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”. Cursul este oferit Direcțiilor Trezoreria de Stat și Monitorizarea Activelor Statului ale Ministerului Finanțelor.

Structurat în 6 module, cursul cuprinde subiecte importante privind analiza fluxurilor de numerar, aplicarea analizei și indicatorilor de performanță, structura capitalului, costul capitalului, modelarea, clasificarea și atenuarea riscurilor, și multe altele. Cursul combină teoria cu exercițiile -practice pentru a consolida deprinderile aplicative și abilitățile analitice ale participanților.

Formatorii cursului sunt experții Proiectul PPF, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Activitățile planificate ale proiectului
16.07.2021 | Implementarea proiectului

Activitățile planificate pentru a fi implementate în a doua jumătate a anului 2021 sunt incluse în fișierul atașat.

 

 

 

EU-TA-PFF-Planned activities_RO

Rezumatul rezultatelor obținute
16.07.2021 | Implementarea proiectului

În ianuarie-iunie 2021, în pofida pandemiei COVID, Proiectul PPF a continuat să implementeze activitățile planificate cu misiuni ai experților internaționali în Moldova.

Rezultatele obținute în perioada de referință sunt descrise în fișierul atașat.

EU-TA-PFF-Results achieved_RO

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 1-3 iunie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

Proiectul PPF anunță organizarea cursului de instruire online privind instrumentele și metodele de efectuare a analizei financiare și evaluare a riscurilor. Cursul este conceput pentru angajații Ministerului Finanțelor și va avea loc în perioada 1-3 iunie 2021.

Structurat în 6 module, cursul va combina teoria cu diverse exerciții menite să îmbunătățească abilitățile analitice și practice ale participanților.

Cursul va fi livrat de experții Proiectului, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Obligațiuni de stat pe 7 ani emise în premieră în Republica Moldova - 21 aprilie 2021
21.04.2021 | Asistență tehnică

În premieră pe piața internă a Republicii Moldova, echipa Ministerului Finanțelor (MF) a emis o obligațiune de stat pe 7 ani. Succesul este semnificativ, în pofida crizei COVID-19 și a altor dificultăți curente. Acest fapt reflectă inclusiv angajamentul MF de a continua dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat și de a extinde profilul de scadență al datoriei publice totale exprimate în lei moldovenești. Succesul marchează redeschiderea unui canal de comunicare între MF și dealerii primari din Moldova, orientat către obiectivul comun, cel de a dezvolta a piața de capital din țară. Echipa noastră este mândră că a asistat MF în acest proces, care este un element esențial pentru finanțarea guvernamentală durabilă și dezvoltarea economică.

Livrarea cursului de instruire „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”
12.04.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 30 martie - 8 aprilie 2021, Proiectul a livrat online primele două cicluri ale cursului recent conceput „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”. La curs au participat funcționarii autorităților publice centrale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor.

EU TA PPF Training course outline Costing

EU TA PPF Training course test in-out results Costing

Lansarea Evaluării nevoilor de instruire în Finanțe și analiza riscurilor
23.03.2021 | Cursuri de instruire

În cadrul activităților de instruire a Proiectului, elaborăm un curs de instruire privind analiza financiară și abilitățile de evaluare a riscurilor. Pentru a ne asigura că acest curs reflectă corect toate necesitățile beneficiarilor, am pregătit o Evaluare a nevoilor de instruire.

EU TA PPF Training Needs Assessment Finance.

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare
16.03.2021 | Comitetul de Coordonare

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare a Proiectului a avut loc la 12 martie 2021. Comitetul de Coordonare supraveghează implementarea proiectului. Reuniunea este co-prezidată de Ministerul Finanțelor și Delegația UE în Republica Moldova.

EU TA PPF Agenda of 1st Steering Committee Meeting

EU TA PPF Presentation of progress March 2021

Pagina web PPF a fost creată și este întreținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Conținutul este responsabilitatea exclusivă a Proiectului PPF și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.