Comunicare

Flag of Europe
Proiect finanțat de
Uniunea Europeană
Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere
Contract Nr. ENI / 2020 / 417-516

'Project Preparation Facility - PPF'
Flag of Moldova

Comunicare

Instruire privind elaborarea și evaluarea proiectelor de investiții capitale publice pentru autoritățile locale din Nisporeni
31.05.2024 | Sesiune de instruire

În perioada 29 - 30 mai 2024 Proiectul PPF, finanțat de UE, a desfășurat o sesiune de instruire privind elaborarea și evaluarea proiectelor de investiții capitale publice pentru autoritățile administrației publice locale din raionul Nisporeni.

Instruirea a fost oferită funcționarilor din cadrul Consiliului raional Nisporeni și din cadrul primăriilor Nisporeni și Seliște.

Instruirea a avut drept scop familiarizarea participanților cu bune practici pentru planificarea investițiilor în contextul cadrului de planificare a investițiilor capitale publice, recent adoptat în Moldova, și anume Regulamentul Guvernului Republicii Moldova nr. 684/2022 din 29 septembrie 2022 și Instrucțiunea pentru evaluarea proiectelor aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 104 din 22 noiembrie 2023.

Sesiunea de instruire a fost livrată de experții proiectului PPF Gnel Sedrakyan, Konstantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

Proiectul PPF va oferi în continuare suport autorităților locale din Nisporeni în elaborarea planului regional de investiții. Se preconizează că activitățile vor demara în viitorul apropiat.

 

Celebrarea Zilei Europei 2024
09.05.2024 | Eveniment

La 9 mai 2024, echipa proiectului PPF a participat la festivitățile organizate la Chișinău cu ocazia Zilei Europei. Orășelul European a fost amplasat în Piața Marii Adunări Naționale, unde pe parcursul zilei, publicul larg a participat în varii activități, care au avut drept scop aprofundarea cunoștințelor despre activitățile UE în țară. La standul proiectului PPF au fost organizată o tombolă care a testat cunoștințele generale despre UE, iar pentru copii puzzle-uri distractive sub formă de harta Europei și semnul euro. Adulții și copiii care au luat parte la activitățile organizate de echipa proiectului PPF au primit în dar cadouri utile.

 

Atelierul de lucru privind primele licitații în domeniul energiei regenerabile pentru oferirea statutului de producător eligibil mare
02.05.2024 | Atelier de lucru

Proiectul PPF, finanțat de UE, a oferit suport în organizarea atelierului de lucru privind licitațiile pentru surse regenerabile de energie, la cererea Ministerului Energiei. Desfășurat la 25 aprilie 2024, atelierul a avut drept scop informarea potențialilor ofertanți cu privire la cadrul legislativ și normativ pentru lansarea primei licitații de furnizare a centralelor electrice cu preț fix. Totodată, atelierul a servit și ca platformă pentru prezentarea etapelor cheie ale procedurii de licitație, dar și calendarul indicativ al procedurilor de licitații (aprilie-septembrie 2024), pentru toate părțile interesate prezente la eveniment.

Ministerul Energiei va selecta proiecte cu o capacitate totală de 165 MW de energie regenerabilă, distribuite pe tehnologii - 105 MW pentru instalații eoliene și 60 MW pentru stații fotovoltaice. Odată instalate, acestea vor acoperi 16% din consumul de energie regenerabilă din mixul energetic al țării.

Atelierul a reunit peste 70 de participanți de la Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Invest Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și Industrie Moldova-Franța, AmCham, proiecte finanțate de UE, bănci comerciale, furnizori de energie și potențiali investitori. În cadrul evenimentului, participanții au participat la o discuție interactivă privind modificările recente din Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

În discursul său de deschidere, secretarul de stat în domeniul energetic Carolina Novac a mulțumit tuturor actorilor implicați în elaborarea amendamentelor la Hotărârea Guvernului nr. 690/2018 cu privire la Regulamentul privind procedura de licitație pentru obținerea statutului de producător eligibil mare, adoptată la 24 aprilie 2024. Aceste modificări au drept scop creșterea volumului de investiții naționale și internaționale în domeniul surselor regenerabile prin asigurarea unei abordări transparente și competitive a licitațiilor. Obiectivul național este de a atinge nivelul de 27% de surse regenerabile în mixul energetic efectiv până în 2030.

Solomon Ioannou, manager de proiecte din partea Delegației UE în Republica Moldova, a felicitat echipa doamnei Novac pentru atingerea acestei etape importante. Potrivit acestuia, acest lucru este semnificativ din trei motive: în calitate de viitor stat membru al UE, Moldova va putea participa la o piață energetică liberă și echitabilă, va deveni mai puțin dependentă de gazul rusesc și, bineînțeles, va contribui la realizarea obiectivului ambițios al UE de a deveni primul continent carbon-neutru până în 2050.

Șeful Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexandru Ursu, și experții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au oferit informații detaliate despre procedura de licitație (criterii de admisibilitate și de calificare, garanția de participare și de performanță, evaluarea ofertelor) și despre foaia de parcurs a licitației.

Această inițiativă reflectă angajamentul continuu al Ministerului Energiei de a promova și de a facilita dezvoltarea durabilă a sectorului energiei regenerabile, oferind o platformă transparentă și informativă pentru toți actorii relevanți implicați în tranziția energetică.

 

Continuă instruirea privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice
16.04.2024 | Sesiune de instruire

Proiectul PPF, finanțat de UE, a livrat autorităților publice centrale cea de-a treia sesiune de instruire cu privire la noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice. Această sesiune a fost solicitată, în particular, pentru a oferi instruire personalului Direcției Investiții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor.

La sesiunea, desfășurată în perioada 10 - 12 aprilie 2024, au participat inclusiv și reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Oficiului Național pentru Implementarea Proiectelor de Mediu, dar și reprezentanți ai Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii și Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentară, subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, etc.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost reprezentat de mai mulți funcționari, inclusiv de secretarul de stat Nicolai Mindra, responsabil pentru sectorul de dezvoltare a drumurilor. De menționat că bugetul de investiții capitale al acestui minister constituie aproximativ 73% din bugetul total de investiții capitale publice al Republicii Moldova. Dezvoltarea drumurilor consumă aproximativ 65% din bugetul total al investițiilor capitale publice din Moldova.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, gestionează al doilea cel mai mare buget de investiții capitale publice din Republica Moldova, în valoare de 85 de milioane de lei în bugetul de stat aprobat pentru 2024.

Această instruire a avut ca scop prezentarea noii proceduri autorităților publice centrale, creșterea gradului de înțelegere și consolidarea competențelor acestora în evaluarea proiectelor de investiții capitale publice. Acest lucru este esențial pentru implementarea eficientă a Regulamentului 684 /2022 și a Instrucțiunii privind evaluarea proiectelor de investiții capitale publice, emise prin Ordinul 104 al Ministerului Finanțelor în noiembrie 2023.

Experții proiectului PPF care au livrat sesiunea de instruire au fost Gnel Sedrakyan, Konstantinos Kyriakopoulos, Roman Ivanov, și Daniela Cotorobai. Aceștia au abordat în detaliu cele opt criterii de eligibilitate necesare pentru ca proiectele să se califice pentru a fi incluse în portofoliul de proiecte de investiții capitale publice, metodologia de a atribuire a punctajului și au prezentat un studiu de caz privind un proiect de energie regenerabilă.

 

Autoritățile publice centrale participă la instruirea privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice
04.04.2024 | Sesiune de instruire

La solicitarea Direcției Investiții Publice a Ministerului Finanțelor, proiectul PPF, finanțat de UE, a organizat un curs de instruire pentru autoritățile publice centrale privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice, în vederea implementării Regulamentului 684/2022.

Au fost organizate două sesiuni separate: prima a avut loc în perioada 26 - 28 martie 2024 și a reunit participanți din partea Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Curții de Conturi etc.

Cea de-a doua sesiune s-a desfășurat între 2 - 4 aprilie 2024 pentru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Energiei, Serviciul Vamal, Cancelaria de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, Centrul Național de Energie Durabilă etc.

Această instruire a avut ca scop prezentarea noii proceduri autorităților publice centrale, creșterea gradului de înțelegere și consolidarea competențelor acestora în evaluarea proiectelor de investiții capitale publice. Acest lucru este esențial pentru implementarea eficientă a Regulamentului 684 /2022 și a Instrucțiunii privind evaluarea proiectelor de investiții capitale publice, emise prin Ordinul 104 al Ministerului Finanțelor Publice în noiembrie 2023.

În discursul său adresat participanților, Viorel Pana, șeful Direcției Investiții Publice a Ministerului Finanțelor, a subliniat importanța noii proceduri de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice pentru îmbunătățirea planificării investițiilor capitale publice. Acesta a încurajat participanții să ofere feedback și a subliniat importanța colaborării între instituțiile publice în procesul implementării Regulamentului.

Sesiunea de instruire a fost livrată de experții proiectului PPF Gnel Sedrakyan, Konstantinos Kyriakopoulos, Leonidas Crisciunas, Roman Ivanov, Yiannis Hadziyiannakis și Daniela Cotorobai. Aceștia au abordat o gamă largă de subiecte, de la definirea investiției, elaborarea și evaluarea proiectelor, până la examinarea detaliată a procedurii de evaluare și a metodologiei de atribuire a punctajului, inclusiv un studiu de caz asupra unei propuneri de proiect de energie regenerabilă.

Pentru a susține în continuare realizarea obiectivului național de îmbunătățire a managementului investițiilor publice, echipa proiectului PPF va continua să ofere instruire și suport la locul de muncă pentru autoritățile publice centrale.

 

Instruire pentru Cancelaria de Stat în domeniul managementului finanțelor publice în Moldova
03.04.2024 | Sesiune de instruire

La solicitarea Cancelariei de Stat, proiectul PPF, finanțat de UE, a desfășurat un curs de instruire în domeniul managementului finanțelor publice (MFP) în perioada 1 - 3 aprilie 2024.

La instruire au participat funcționari ai Cancelariei de Stat din cadrul direcțiilor Asistență externă și fonduri Europene, Planificare strategică, Coordonarea politicilor publice și managementului proiectelor, și Relații cu Parlamentul și coordonare interinstituțională.

Instruirea a avut drept scop familiarizarea participanților cu conceptele cheie și funcțiile MFP, precum și explicarea rolului și importanței MFP în contextul procesului de dezvoltare din Moldova.

Cursul prezintă ciclul standard al MFP: planificarea strategică, pregătirea bugetară, execuția bugetului, contabilitate și raportare, auditul extern, controlul legislativ și revizuirea politicilor. Metoda de instruire a fost interactivă, cu exerciții practice adaptate sistemelor actuale MFP din Moldova și cu implicarea activă a participanților din echipa Cancelariei de Stat.

Cursul a fost livrat de șeful echipei Proiectului PPF, Yiannis Hadziyiannakis.

 

Sesiune de instruire cu grupul de lucru al Ministerului Finanțelor privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice
22.03.2024 | Sesiune de instruire

Pe 22 martie 2024, la solicitarea Direcției investiții publice a Ministerului Finanțelor (MF), echipa proiectului PPF a desfășurat o sesiune de instruire pentru direcțiile MF care fac parte din noul grup de lucru pentru evaluarea proiectelor de investiții capitale publice în vederea implementării Regulamentului 684/2022.

Grupul de lucru al MF este format din Direcția investiții publice (secretariat), Direcția generală politici și sinteză bugetară, Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă și Direcția generală politici bugetare sectoriale.

Sesiunea a fost organizată de Viorel Pană și Angela Dvornic, șeful și adjunctul Direcției investiții publice, la care au participat toți șefii direcțiilor membri ai grupului de lucru: Natalia Sclearuc (Sinteză bugetară), Elena Matveeva (Datoria publică) și Vasile Botica (Politici bugetare sectoriale), adjuncții acestora și alți funcționari. La ședință a participat și Lilia Taban, care până recent a activat în Direcția investiții publice și a participat la procesul de reformă încă de la etapa incipientă. Prezența participanților semnifică angajamentul Ministerului Finanțelor de a implementa efectiv Regulamentul 684/2022.

Experții proiectului PPF care au livrat sesiunea de instruire au fost Gnel Sedrakyan, Konstantinos Kyriakopoulos, Leonidas Crisciunas, Roman Ivanov, Yiannis Hadziyiannakis și Eugenia Busmachiu. Experții au prezentat informații detaliate privind criteriile de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice, metodologia de atribuire a punctajului și modulul IT de evaluare a proiectelor, conceput pentru a automatiza atât procesul de depunere a propunerilor de proiecte de investiții capitale publice de către autoritățile publice centrale, cât și procesul de evaluare al acestora.

Implementarea cu succes a noii proceduri de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice urmează să se finalizeze cu crearea portofoliului de proiecte, în conformitate cu prevederile Regulamentului 684/2022.

 

Curs de instruire privind costul proiectelor de investiții publice
29.02.2024 | Curs de instruire

În perioada 27-29 februarie 2024, echipa Proiectului PPF a organizat cursul de instruire „Calculul costurilor proiectelor de investiții publice” pentru participanții din cadrul Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Sănătății. Cursul a avut ca obiectiv prezentarea unei abordări structurate privind costurile proiectelor de investiții capitale, pentru a spori capacitatea de evaluare a propunerilor de investiții pentru planificarea în bugetul de investiții capitale. Acest curs a conținut 6 module care au inclus diverse subiecte importante privind Clasificarea costurilor, termeni și concepte, Costurile marginale și de absorbție, Costul standard, Analiza variabilității, Costuri relevante pentru adoptarea deciziilor și Costul proiectelor de investiții.

Cursul a fost predat de experții Proiectului PPF Irina Grigoryan și Eugenia Busmachiu.

 

Atelier introductiv privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice
14.02.2024 | Atelier introductiv

Pe 13 și 14 februarie 2024, proiectul Uniunii Europene „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere” (Proiectul PPF), în colaborare cu Ministerul Finanțelor, a organizat un atelier introductiv privind noua procedură de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice (Regulamentul 684/ septembrie 2022).

EU_TA_PPF_Project_Appraisal_Workshop_RO.pdf

 

Buletinul informativ al Proiectului PPF
06.02.2024 | Buletin informativ

Buletinul informativ al Proiectului PPF pentru anul 2023 include un rezumat cuprinzător a activităților principalelor realizate de echipa proiectului în perioada ianuarie - decembrie 2023.

PPF_Project_Newsletter_2023_RO.pdf

 

Calea Moldovei spre UE: accent pe provocările și oportunitățile economice
01.12.2023 | Comunicat de presă

La 8 noiembrie 2023, Comisia Europeană a adoptat Pachetul de extindere 2023 care, în premieră, a inclus un raport de țară pentru Republica Moldova. Pentru a marca această ocazie și pentru a discuta despre raport, proiectul UE de asistență tehnică „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere” (PPF) a organizat un atelier de lucru cu tema „Calea Moldovei spre UE: provocări și oportunități economice”. Evenimentul s-a axat pe reformele economice, investițiile necesare și suportul financiar disponibil pentru integrarea țării în UE.

În discursul său de deschidere a evenimentului, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, a declarat: „[...] deși apropierea de UE poate servi drept o bază solidă pentru reforme importante, materializarea acestora ar necesita implicarea întregii societăți prin intermediul unor instituții puternice, a societății civile consolidate și a unor politicieni dedicați.” În cadrul discuției care a urmat, Mandeep Bains, expertul senior al proiectului PPF, a invitat managerul de programe din cadrul Delegației UE, Josip Jurić, să prezinte concluziile principale și recomandările din raportul de țară al Comisiei Europene. Acesta a menționat, de asemenea, impactul procesului de extindere a UE asupra creșterii nivelului de încredere din partea investitorilor.

Șeful Oficiului Băncii Europene de Investiții (BEI) în Moldova, Alberto Carlei, a vorbit despre activitățile principalele ale organizației desfășurate în țară. Catarina Björlin Hansen, director și șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Moldova, s-a referit la suportul oferit de BERD în procesul de reformare economică a țării, care este esențial în etapa de pregătire pentru aderarea la UE. Natalia Adam, consultant principal în implementarea proiectelor investiționale din cadrul Primăriei or. Nisporeni, a oferit informații privind dezvoltarea proiectelor investiționale din Nisporeni. De asemenea, s-a referit la asistența tehnică a UE grație căreia a fost elaborat un prospect al orașului cu scopul de a prezenta viitoarele proiecte de investiții într-un mod sistematic pentru potențialii finanțatori.

 

A treia ședință a Comitetului de coordonare al proiectului PPF
20.10.2023 | Eveniment

Echipa Proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, a organizat în incinta Ministerului Finanțelor a treia ședință a Comitetului de coordonare a proiectului la 19 octombrie 2023.

Ședința a fost prezidată de Ana Luca, secretar de stat general adjunct al Ministerului Finanțelor (MoF), și coprezidată de Josip Juric, manager de program al Delegației Uniunii Europene. La ședință au participat membrii comitetului Viorel Pană, șef al Direcției investiții publice, și Elena Matveeva, șef al Direcției generale datoria sectorului public și asistență externă. Au mai participat și alți oficiali ai Ministerului Finanțelor Publice, printre care Lilia Taban, șef adjunct al Direcției investiții publice, Ina Darii, șef adjunct al Direcției generale Trezoreria de Stat și Aurel Jucov, consultant principal, Direcția politici asistență externă.

Yiannis Hadziyiannakis, șeful echipei proiectului PPF, a prezentat progresele înregistrate și aspectele nesoluționate în cadrul celor cinci componente ale proiectului PPF. Josip Juric a urmat cu o prezentare succintă privind posibilitatea unei eventuale extinderi a proiectului PPF, care va avea ca scop acordarea suportului în domeniile solicitate de Ministerul Finanțelor și pentru a consolida capacitățile care vizează Moldova în cadrul procesului de extindere a UE.

 

Sesiune de informare privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și responsabilitățile acesteia
05.10.2023 | Sesiune de informare

Josip Juric, managerul de program în cadrul Delegației UE în Republica Moldova, responsabil de proiectul PPF, a condus o sesiune de informare pentru echipa proiectului privind procesul de aderare a Republicii Moldovei la UE. Echipa proiectului a fost informată despre strategia de extindere reînnoită și responsabilitățile Republicii Moldova. Mai mult, în cadrul sesiunii au fost conturate oportunitățile de asistență pe care echipa proiectului o va oferi Ministerului Finanțelor.

O etapă semnificativă a progresului realizat de Moldova a fost în iunie 2022, când țara a obținut statutul de țară candidată la UE, fiind una dintre cele opt țări candidate. Următoarea etapă prevede demararea negocierilor de aderare - o etapă importantă în parcursul său de aderare la UE, preconizată în perioada imediat următoare.

 

Recunoașterea de către Ministerul Finanțelor a contribuției la reformele finanțelor publice din Moldova
08.09.2023 | Eveniment

Josip Juric, managerul de program pentru MFP al Delegației UE în Republica Moldova, responsabil de proiectul PPF, și Yiannis Hadziyiannakis, liderul de echipă al proiectului PPF, au primit certificate de apreciere din partea ministrei Finanțelor, Veronica Sireteanu. Certificatele au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate la 15 august 2023 în incinta Ministerului Finanțelor, în semn de recunoaștere a contribuției la reformele finanțelor publice din Moldova.

 

Întrevedere la BNM privind dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat din Moldova și atragerea investitorilor internaționali
03.07.2023 | Comunicat de presă

Echipa Proiectului PPF prezintă opțiunea de îmbunătățire a pieței valorilor mobiliare de stat din Moldova în cadrul unei ședințe organizate de Banca Națională a Moldovei.

Extinderea pieței interne, atragerea investitorilor internaționali și crearea condițiilor pentru accesul valorilor mobiliare de stat pe piețele externe au fost printre subiectele discutate în cadrul reuniunii.

Click AICI pentru mai multe detalii.

 

Reconfirmarea încrederii investitorilor în piața valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova
24.05.2023 | Comunicat de presă

Pe 24 mai, Ministerul Finanțelor, cu asistența echipei Proiectului nostru PPF, a realizat un prim pas decisiv în revitalizarea pieței valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova. Licitația de obligațiuni de stat pentru scadențele de 2 și 3 ani a avut un mare succes, judecând după reacția investitorilor. Iată o privire mai în detaliu asupra rezultatelor:

  • Obligațiuni de stat pe 2 ani: Suma anunțată a fost de 35 milioane MDL la un cupon de 8%; ofertele au depășit toate așteptările, ajungând la 63 de milioane de lei!
  • Obligațiuni de stat pe 3 ani: Suma anunțată a fost de 20 milioane MDL la un cupon de 8,25%. Din nou, implicarea investitorilor a fost mare, cu oferte totalizând 36 de milioane de lei.

Suntem încântați să vă împărtășim că Ministerul a acoperit cu succes mai mult decât sumele totale anunțate la licitație, ceea ce a constituit 100 de milioane de lei. Această realizare este o demonstrație a siguranței și a încrederii pe care investitorii o acordă pieței valorilor mobiliare de stat din Moldova. Ceea ce deschide uși pentru creșterea și diversificarea în continuare a pieței.

EU-TA-PPF_Rezultatele_licitațiilor_24.05.2023

 

Sesiuni pilot privind evaluarea proiectelor
18.05.2023 | Comunicat de presă

În perioada 16-18 mai 2022, echipa proiectului de asistență tehnică „Project Preparation Facility” (PPF), finanțat de UE, a oferit un curs pilot de instruire privind evaluarea proiectelor pentru Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Moldelectrica și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Obiectivul principal al cursului este de a familiariza participanții cu noua procedură națională aprobată pentru elaborarea și evaluarea proiectelor de investiții publice, conform Regulamentului Guvernului Republicii Moldova nr. 684/29 septembrie 2022.

Cursul este structurat în patru module: Concepte de bază pentru investiții, elaborarea și evaluarea proiectelor, Procedura de evaluare a proiectelor de investiții publice, Metodologia de acordare a punctajelor pentru propunerile de proiecte de investiții publice și un Studiu de caz cu o propunere reală a unui proiect de investiții în domeniul energiei regenerabile. Pe baza rezultatelor cursului și a feedback-ului din partea participanților, cursul de instruire va fi ajustat și îmbunătățit. Cursul are ca scop susținerea autorităților publice centrale și a altor instituții în vederea implementării Regulamentului nr. 684 din 29 septembrie 2022.

Cursul de instruire a fost livrat de către experții proiectului PPF: Gnel Sedrakyan, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai, cu sprijinul lui Roman Ivanov și Sergiu Robu.

EU-TA-PPF_Project_Appraisal_16-18.05.23_RO.pdf

 

Europe Day 2023: PPF Project brings together young people to challenge their knowledge on fundamental EU and financial - economic concepts
13.05.2023 | Comunicat de presă

Echipa proiectului de asistență tehnică „Project Preparation Facility” (PPF), finanțat de UE, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, a organizat pentru tineri un joc intelectual pe diverse teme privind Uniunea Europeană și aspectele economice ale Republicii Moldova, în cadrul Zilei Europei 2023 - Orășelul European la Chișinău, desfășurat pe 13 mai 2023.

Scopul evenimentului a fost de a reuni elevi și studenți din Moldova, stimulându-i să își îmbunătățească cunoștințele despre Uniunea Europeană și despre concepte economice și financiare fundamentale într-un mod interactiv. Jocul a urmărit, de asemenea, dezvoltarea spiritului de echipă și a abilităților analitice.

Cinci echipe (formate din 3 până la 6 membri) au participat la joc și fiecare a primit cadouri cu logo-ul UE din partea proiectului PPF. Ministrul Finanțelor, Veronica Sirețeanu, a deschis evenimentul și a acordat cadourile. Dumneaei a felicitat toți participanții și i-a invitat să viziteze Ministerul Finanțelor.

EU-TA-PPF_Europe_Day_2023_RO.pdf

 

Ziua Europei 2023: spectacol de magie pentru copii
13.05.2023 | Comunicat de presă

In cadrul Orășelului European la Chișinău, din 13 mai 2023, echipa proiectului de asistență tehnică „Project Preparation Facility” (PPF) a încântat copiii și părinții acestora cu un show de magie spectaculos "Lumea Magiei", prezentat de renumitul iluzionist Gary Kozma. Echipa proiectului PPF a oferit cadouri cu logo-ul UE copiilor și adulților prezenți la eveniment.

EU-TA-PPF_Europe_Day_2023_RO_Magic_Show.pdf

 

Ziua Europei 2023: Transmisiune în direct a concertului Zdob și Zdub de la Leova
13.05.2023 | Comunicat de presă

În data de 20 mai 2023 echipa proiectului de asistență tehnică „Project Preparation Facility” (PPF), finanțat de UE, va participa la Orășelul European din Leova. Copiii din Leova vor primi cadouri cu logo-ul UE din partea echipei proiectului. Mai mult, Proiectul PPF va sponsoriza transmisiunea live a concertului dedicat Zilei Europei, cu participarea ansamblului Doina Covurluiului din Galați, Fraților Advahov și celebrei formații etno-rock Zdob și Zdub.

EU-TA-PPF_Europe_Day_2023_RO_Live_transmission.pdf

 

Cum să consolidăm vizibilitatea acțiunilor externe ale UE în Moldova, privind suportul bugetar
27.04.2023 | Comunicat de presă

La 27 aprilie, Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Delegația Uniunii Europene, a găzduit o sesiune de instruire la tema "Strategia de comunicare a acțiunilor externe ale UE". Scopul sesiunii de instruire a fost familiarizarea participanților cu caracteristicile unice ale instrumentului de suport bugetar și de ghidare a acestora - în acțiunile lor de comunicare - conform noilor instrucțiuni ale UE în materie de comunicare și vizibilitate. La sesiunea de instruire au participat 40 de persoane, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Mediului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Energiei, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

EU-TA-PPF_VIS_Workshop_PressRelease_RO.pdf

 

Ministerul Finanțelor și Proiectul UE de asistență tehnică PPF organizează o sesiune de instruire introductivă dedicată asistenței pentru dezvoltare și Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe actualizate
18.04.2023 | Comunicat de presă

Chișinău - La 29 martie, Ministerul Finanțelor și Proiectul de Asistență Tehnică „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere” (Proiectul PPF) au organizat o sesiune de instruire introductivă dedicată asistenței pentru dezvoltare și ghidării practice pentru utilizarea versiunii actualizate a Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe (AMP).

Sesiunea de instruire a avut ca scop familiarizarea autorităților publice centrale cu versiunea actualizată a platformei AMP, precum și îmbunătățirea abilităților practice ale acestora în monitorizarea și raportarea proiectelor de asistență tehnică și investițională.

Sesiunea de instruire a fost structurată în trei părți: Rachel Mac Gowan, expertul proiectului PPF în gestionarea asistenței externe, a prezentat sistemul de asistență internațională, iar reprezentanții Ministerului Finanțelor au oferit participanților o demonstrație a utilizării practice a AMP actualizate și au prezentat politica de gestionare a datelor, specificând rolurile și responsabilitățile privind introducerea și actualizarea datelor pe platformă.

Ministerul Finanțelor și proiectul PPF sunt determinați să acorde un sprijin continuu pentru a se asigura că autoritățile publice centrale valorifică la maxim potențialul versiunii actualizate a platformei AMP, în scopul gestionării datelor privind asistența externă. Sesiuni similare vor fi derulate și cu alte părți implicate și utilizatori ai datelor AMP.

 

Înregistrarea video pentru prima și a doua zi a atelierului de lucru privind participarea sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii și a pieței financiare, găzduit de Proiectul PPF în data de 8 și 9 decembrie este disponibilă online
18.01.2023 | Resurse

Video Ziua 1

Video Ziua 2

 

 

Perspectivele participării sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii și sectorului financiar în Moldova
14.12.2022 | Comunicat de presă

Atelierul de lucru privind participarea sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii și pieței financiare a fost desfășurat cu succes în zilele de 8 și 9 decembrie la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Proiectul UE „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere” (Proiectul PPF) cu sprijinul Delegației UE în Republica Moldova.

Atelierul a reunit peste 80 de participanți din instituții guvernamentale și alte organisme publice, instituții financiare internaționale care activează în Republica Moldova, investitori, asociații din sectorul privat și studenți la o discuție interactivă despre perspectivele investițiilor din sectorul privat în țară.

Vă rugăm să consultați comunicatul de presă detaliat și programul atelierului de lucru, atașate mai jos.

EU-TA-PPF_Private_Investment_Workshop_PostEvent_PressRelease_RO

EU-TA-PPF_Private_Investment_Workshop_Programme_RO

 

Sesiunea pilot dedicată Platformei pentru gestionarea asistenței externe amplifică transparența în gestionarea asistenței externe în Moldova
01.12.2022 | Sesiune pilot

Împreună cu Departamentul de Asistență Externă (DAE) al Ministerului Finanțelor, Proiectul UE de asistență tehnică „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente Acordului de Asociere” (Proiectul PPF) a găzduit o sesiune-pilot dedicată caracteristicilor noi și îmbunătățite ale versiunii actualizate a Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP). Evenimentul a reunit zece reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, inclusiv Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Agenția Cehă de Dezvoltare, Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul ONU pentru Populație și Delegația UE în Republica Moldova. În cadrul sesiunii participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu funcționalitățile noi și îmbunătățite ale platofirmei și să ofere feedback.

Inițial dezvoltată de ONG-ul internațional Development Gateways, AMP reprezintă un portal public al Guvernului Republicii Moldova, fiind un instrument de gestionare a fluxurilor de asistență externă la nivel de țară. Din momentul lansării proiectului, echipa PPF a lucrat asupra actualizării funcționalităților AMP și îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatori. Platforma în versiune nouă va facilita munca partenerilor de dezvoltare care, în calitate de contributori principali ai platformei, sunt responsabili să introducă în mod regulat datele și să se asigure că informațiile afișate sunt actualizate.

În discursul său de deschidere, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Gumene, a subliniat importanța AMP drept instrument cheie al Guvernului, care scoate în evidență volumul și importanța asistenței externe pentru dezvoltare în Republica Moldova. Expertul IT al proiectului PPF, Leonidas Crisciunas, a prezentat participanților funcțiile noi din versiunea actualizată a AMP, în comparație cu cea veche, iar expertul PPF în domeniul asistenței externe, Rachel Mac Gowan, a subliniat importanța indicării informațiilor corecte prin actualizarea în mod regulat a platformei.

Feedback-ul din sesiunea pilot urmează să fie reflectat pe platformă până la lansarea oficială a acestea, care va avea loc în viitorul apropiat.

 

Atelier de lucru „Participarea sectorului privat la dezvoltarea infrastructurii și a pieței financiare. Cum ar putea beneficia Moldova din experiența internațională”, 8-9 decembrie 2022
22.11.2022 | Atelier de lucru

În zilele de 8 și 9 decembrie, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Proiectul de asistență tehnică „Project Preparation Facility” organizează atelierul de lucru privind participarea sectorului privat la dezvoltarea infrastructurii și a pieței financiare. Atelierul își propune să exploreze modalitățile de dezvoltare a pieței naționale prin investiții și finanțări din sectorul privat, reieșind din relatarea experienței investitorilor străini în Moldova și alte țări.

Evenimentul va avea loc la Courtyard by Marriott Chișinău, strada Arborilor 21/A, și va găzdui participanți din instituțiile guvernamentale și alte entități publice, ambasadele statelor membre ale UE, instituțiile internaționale de finanțare care activează în Moldova, investitori, asociații din sectorul privat și organizatii neguvernamentale. Speakerii evenimentului reprezintă companii cu experiență în domeniile energiei, transporturilor, serviciilor financiare, precum și finanțării investițiilor în Moldova.

Locație: Courtyard by Marriott Chisinau, str. Arborilor 21/A, Chișinău

 

Curs de instruire „Instrumentul de sprijin bugetar al UE”
11.11.2022 | Curs de instruire

Echipa proiectului de asistență tehnică „Project Preparation Facility” (PPF), finanțat de UE, a livrat un curs de instruire cu tematica „Instrumentul de sprijin bugetar al UE” pentru participanții din cadrul Direcției asistență externă a Ministerului Finanțelor, în perioada 9-11 noiembrie 2022.

Expertul proiectului PPF, Gnel Sedrakyan, a prezentat cadrul conceptual și operațional al sprijinului bugetar și cerințele procedurale specifice ale Uniunii Europene. Pe parcursul sesiunilor de instruire participanții au fost implicați în discuții interactive și diverse exerciții.

Cursul a fost structurat în 5 module: Introducere în sprijinul bugetar, Ciclul operațiunilor de sprijin bugetar, Criteriile de eligibilitate pentru sprijinul bugetar al UE, Plățile și indicatorii pentru sprijinul bugetar al UE și Pregătirea și implementarea programelor de sprijin bugetar al UE.

EU-TA-PPF_EU Budget Support Instrument_09-11.11.22_RO

 

Proiectul PPF a participat la inaugurarea centralei fotovoltaice din Nisporeni
24.09.2022 | Eveniment

La invitația primarului municipiului Nisporeni, experții proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), au participat la ceremonia de inaugurare a centralei fotovoltaice Nisporeni, care a avut loc la 22 septembrie 2022.

Este prima centrală fotovoltaică cu o capacitate de 800 kW pentru necesitățile municipiului Nisporeni. Centrala a fost instalată și pusă în funcțiune de către o companie moldovenească, în colaborare cu primăria Nisporeni, și cu sprijinul unui investitor privat danez.

În cadrul evenimentului, Proiectul PPF a fost reprezentat de experții Spyros Valatas și Constantinos Kyriakopoulos. Echipa noastră apreciază proiectul centralei fotovoltaice drept o oportunitate pentru impulsionarea implementării obiectivului de politică energetică al Guvernului Republicii Moldova de a crește, până în anul 2025, cota surselor de energie regenerabilă pâna la 30% din consumul total de energie electrică pe țară.

În cadrul Componentei 3 - Creșterea capacităților ministerelor de resort în gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din surse externe, echipa Proiectului PPF oferă, printre altele, sprijin instituțiilor publice selectate în identificarea proiectelor de investiții publice în baza priorităților strategice. Experții echipei Proiectului PPF au pregătit o notă tehnică privind politica sectorului energetic si investițiile în Moldova. Documentul a oferit o analiză cuprinzătoare a piețelor de energie electrică și de gaze, a descris provocările actuale și problemele cheie cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova și a analizat perspectivele investițiilor în infrastructura energetică.

EU-TA-PPF_Photovoltaic_plant_Nisporeni_22.09_RO

 

Autoritățile publice din Nisporeni instruite în analiza financiară și evaluarea riscurilor
23.09.2022 | Cursuri de instruire

În perioada 21 - 23 septembrie 2022, angajații din cadrul Primăriei și Consiliului Raional Nisporeni au participat la cursul de formare privind analiza financiară și evaluarea riscurilor, susținut de echipa proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE.

Cursul de instruire a avut drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale prin familiarizarea acestora cu instrumentele și metodele moderne de realizare a analizei financiare și de evaluare a riscurilor proiectelor. Pe parcursul a trei zile, participanții au fost implicați inclusiv în exerciții practice pentru a consolida înțelegerea practică a subiectului.

Cursul a fost structurat în 6 module: Analiza fluxurilor de numerar și indicatorii de performanță, Aplicarea analizei fluxurilor de numerar la evaluarea obligațiunilor și a acțiunilor, Structura capitalului și analiza indicatorilor financiari, Modelul de evaluare a activelor capitale și costul capitalului, Introducere în modelarea riscurilor și Clasificarea riscurilor și mitigarea riscurilor.

Cursul a fost livrat de experții Proiectului PPF Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

EU-TA-PPF_Fin_Analysis_training_21-23.09_RO

 

Cursul de instruire privind costul proiectelor de investiții publice oferit la nivel regional
16.09.2022 | Cursuri de instruire

Echipa proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF) și-a extins activitatea la nivel regional. În perioada 14-16 septembrie 2022 cursul de instuire “Costul proiectelor de investiții publice” a fost livrat de experții proiectului în municipiul Nisporeni.

Participanții din cadrul Primăriei și a Consiliului Raional Nisporeni au beneficiat atât de sesiuni teoretice, cât și practice, menite să îmbunătătească abilitățile de calcul a costului proiectelor de investiții de capital.

Cursul a fost structurat în 6 module: Clasificarea costurilor, termeni și concepte, Costurile marginale și de absorbție, Costul standard, Analiza variabilității, Costuri relevante pentru adoptarea deciziilor și Costul proiectelor de investiții.

La finele cursului, Irina Grigoryan și Eugenia Busmachiu experții proiectului PPF, au primit primit feedback pozitiv din partea participanților.

EU-TA-PPF_Costs_training_14-16.09_RO

 

Ceremonia de decernare a premiilor pentru concursul online dedicat Zilei Europei 2022
22.06.2022 | Eveniment

Pentru a celebra încheierea cu succes a concursului online organizat de Proiectul PPF pentru studenții din Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei 2022, la 22 iunie 2022 în incinta Ministerului Finanțelor a avut loc o ceremonie de decernare a premiilor. Ceremonia a fost prezidată de Ion Gumene, Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor.

La ceremonie au fost invitați studenții care au obținut cele mai bune rezultate la concursul online. Iurie Pașinschi, Șeful Direcției Managementul Institutional din cadrul Ministerului, a prezentat oportunitatile de voluntariat, stagiere si angajare în Ministerul Finantelor, precum și procesul de recrutare și angajare a candidaților. În prezentarea sa, Ion Gumene a subliniat importanța Ministerului Finanțelor în administrația publică și a încurajat studenții să ia în considerare angajarea în sectorul public al Republicii Moldova, inclusiv în Ministerul Finanțelor.

Ulterior studenții au avut ocazia să adreseze întrebări care au generat o discuție deschisă cu toți reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu Josip Juric, Managerul de Program responsabil pentru Proiectul PPF din cadrul Delegației UE în Republica Moldova și cu echipa Proiectului PPF.

La finalul ceremoniei, studenții au fost premiați cu certificate de participare și cadouri cu marca UE.

EU_TA_PFF_Europe_Day_2022_22.06.2022_Ro

 

Ziua Europei 2022: Rezultatele sondajelor privind educația economico-financiară generală în Moldova
26.05.2022 | Rezultatele sondajelor

Cu ocazia celebrării Zilei Europei 2022, echipa Proiectului PPF a pregătit și a desfășurat două mini sondaje pe aspecte economico-financiare generale din Republica Moldova. Scopul acestei inițiative a constat în evaluarea cunoștințelor economico-financiare de bază și, totodată, a servit drept oportunitate pentru îmbunătățirea cunoștințelor generale din domeniul economic și financiar a populației.

Rezultatele sondajelor

 

A doua reuniune a Comitetului de coordonare a proiectului (CCP)
16.05.2022 | Comitetul de Coordonare

Echipa Proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, a organizat în incinta Ministerului Finanțelor a doua reuniune a Comitetului de coordonare a proiectului (CCP) la 11 mai 2022.

Reuniunea a fost prezidată de Ion Gumene, Secretar de stat al Ministerului Finanțelor, și coprezidată de Josip Juric, Task Manager al Delegației Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost reprezentat de Anton Lungu, șef, Secția Cooperare Economică și Sectorială cu UE.

EU_TA_PPF_PSC_Meeting_11.05.22_ro

 

Ziua Europei 2022: Test pentru studenții în Economie, Finanțe și Administrare afaceri
09.05.2022 | Concurs

Echipa PPF a organizat un test online pentru studenți, cu ocazia marcării Zilei Europei 2022!

Studenții sunt invitați să răspundă la întrebările de mai jos și să câștige concursul! Premiul: set compus din torbă eco, umbrelă, cană, USB și breloc pentru chei.

Lista de întrebări

 

Curs de instruire privind costul proiectelor de investiții publice
18.04.2022 | Cursuri de instruire

Echipa Proiectului PPF a desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2022 un curs de instruire cu tematica “Costul proiectelor de investiții publice” dedicat participanților din cadrul Î.S. Moldelectrica, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenției pentru Eficiență Energetică și Unității Consolidate pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Cursul a vizat îmbunătățirea abilității participanților cu privire la modul de calcul a costurilor proiectelor de investiții capitale. Acesta a fost structurat în 6 module: Clasificarea costurilor, termeni și concepte, Costurile marginale și de absorbție, Costul standard, Analiza variabilității, Costuri relevante pentru adoptarea deciziilor și Costul proiectelor de investiții.

Cursul a fost livrat de experții proiectului Irina Grigoryan și Eugenia Busmachiu.

 

Curs de instruire în analiza financiară și evaluarea riscurilor
04.04.2022 | Cursuri de instruire

Un curs de instruire în analiza financiară și evaluarea riscurilor a fost livrat specialiștilor Î.S. Moldelectrica, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenției pentru Eficiență Energetică și Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) de către echipa proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF) în perioada 29-31 martie 2022.

Experții Proiectului PPF Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai au prezentat instrumentele și metodele moderne pentru efectuarea analizei financiare și evaluarea riscurilor și au implicat participanții în diverse exerciții pentru a îmbunătăți înțelegerea practică a subiectului.

Cursul a fost structurat în 6 module: Analiza fluxurilor de numerar și indicatorii de performanță, Aplicarea analizei fluxurilor de numerar la evaluarea obligațiunilor și a acțiunilor, Structura capitalului și analiza indicatorilor financiari, Modelul de evaluare a activelor capitale și costul capitalului, Introducere în modelarea riscurilor și Clasificarea riscurilor și mitigarea riscurilor.

 

Curs de instruire în managementul finanțelor publice
09.03.2022 | Cursuri de instruire

Echipa Proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, a elaborat și a livrat un curs de instruire în domeniul managementului finanțelor publice (MFP) pentru echipa Direcției Asistență Externă (DAE) a Ministerului Finanțelor. Cursul a avut loc pe 3 și 4 martie 2022.

Acest curs de instruire a fost dezvoltat pentru a aprofunda cunoștințele DAE cu privire la sistemele MFP și pentru a discuta aspectele cheie aferente domeniului managementului asistenței externe.

Cursul a vizat intreg ciclul MFP: planificarea strategică, pregătirea bugetară, execuția bugetară, contabilitate și raportare, auditul extern, controlul parlamentar și revizuirea politicilor. Metoda de instruire a fost interactivă, cu exerciții practice adaptate sistemelor actuale MFP din Moldova și cu implicarea activă a participanților din echipa DAE.

Cursul a fost livrat de liderul echipei Proiectului PPF, Yiannis Hadziyiannakis.

 

Noua Componenta 5 "Managementul datoriei" adăugată Proiectului PPF
07.03.2022 | Implementarea proiectului

În data de 18 februarie 2022, Delegația UE a aprobat actul adițional nr. 1 la contractul Proiectului PPF, care include gestionarea datoriilor (noua Componentă 5) ca parte componentă a Proiectului PPF. DUE a răspuns la o solicitare parvenită din partea Ministerului Finanțelor în decembrie 2021.

 

Un nou start oferit Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP) în Moldova
27.02.2022 | Atelier de lucru

Joi, 27 ianuarie, Ministerul Finanțelor (MF) împreună cu Proiectul de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, au organizat online un atelier pentru a prezenta partenerilor de dezvoltare (PD) ai Republicii Moldova versiunea actualizată a Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP). Atelierul a fost desfășurat cu ocazia celei de-a 8-a aniversări de la lansarea AMP.

EU-TA-PPF_AMP_Workshop_RO.pdf

 

Promovarea proiectelor de investiții publice întru fortificarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova
30.11.2021 | Atelier de lucru

În perioada 16-17 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor (MF), cu sprijinul Proiectului UE AT PPF, a susținut on-line un atelier de lucru în vederea sensibilizării ministerelor de resort recent formate cu privire la gestionarea asistenței externe și a procesului de selectare și bugetare a proiectelor de investiții publice.

EU-TA-PPF-Workshop_RO

 

Managementul investițiilor publice în Moldova: prioritățile de reformă
30.11.2021 | Documente

Investițiile sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a oricărei economii. Acestea au o importanță deosebită pentru o economie în tranziție care a cunoscut o depresiune severă la începutul procesului de tranziție, caracterizată prin retragerea investițiilor și o depreciere semnificativă a stocului său de capital, iar Republica Moldova nu diferă în acest sens de alte economii în tranziție.

EU-TA-PPF-PIM_in_Moldova_RO

 

Notă privind definiția și măsurarea inflației
30.11.2021 | Documente

Notă privind definiția și măsurarea inflației, costurile și efectele de redistribuire, cauzele petermen scurt și mediu și relația dintre inflație și creștere, cu o anexă despre evoluția inflației în Moldova.

 

EU-TA-PPF-Note_on_inflation_RO

 

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 28-30 Septembrie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 28 - 30 septembrie 2021, Proiectul PPF a organizat ciclul II de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”. Cursul este oferit Direcțiilor Trezoreria de Stat și Monitorizarea Activelor Statului ale Ministerului Finanțelor.

Structurat în 6 module, cursul cuprinde subiecte importante privind analiza fluxurilor de numerar, aplicarea analizei și indicatorilor de performanță, structura capitalului, costul capitalului, modelarea, clasificarea și atenuarea riscurilor, și multe altele. Cursul combină teoria cu exercițiile -practice pentru a consolida deprinderile aplicative și abilitățile analitice ale participanților.

Formatorii cursului sunt experții Proiectul PPF, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Activitățile planificate ale proiectului
16.07.2021 | Implementarea proiectului

Activitățile planificate pentru a fi implementate în a doua jumătate a anului 2021 sunt incluse în fișierul atașat.

 

 

 

EU-TA-PFF-Planned activities_RO

Rezumatul rezultatelor obținute
16.07.2021 | Implementarea proiectului

În ianuarie-iunie 2021, în pofida pandemiei COVID, Proiectul PPF a continuat să implementeze activitățile planificate cu misiuni ai experților internaționali în Moldova.

Rezultatele obținute în perioada de referință sunt descrise în fișierul atașat.

EU-TA-PFF-Results achieved_RO

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 1-3 iunie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

Proiectul PPF anunță organizarea cursului de instruire online privind instrumentele și metodele de efectuare a analizei financiare și evaluare a riscurilor. Cursul este conceput pentru angajații Ministerului Finanțelor și va avea loc în perioada 1-3 iunie 2021.

Structurat în 6 module, cursul va combina teoria cu diverse exerciții menite să îmbunătățească abilitățile analitice și practice ale participanților.

Cursul va fi livrat de experții Proiectului, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Obligațiuni de stat pe 7 ani emise în premieră în Republica Moldova - 21 aprilie 2021
21.04.2021 | Asistență tehnică

În premieră pe piața internă a Republicii Moldova, echipa Ministerului Finanțelor (MF) a emis o obligațiune de stat pe 7 ani. Succesul este semnificativ, în pofida crizei COVID-19 și a altor dificultăți curente. Acest fapt reflectă inclusiv angajamentul MF de a continua dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat și de a extinde profilul de scadență al datoriei publice totale exprimate în lei moldovenești. Succesul marchează redeschiderea unui canal de comunicare între MF și dealerii primari din Moldova, orientat către obiectivul comun, cel de a dezvolta a piața de capital din țară. Echipa noastră este mândră că a asistat MF în acest proces, care este un element esențial pentru finanțarea guvernamentală durabilă și dezvoltarea economică.

Livrarea cursului de instruire „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”
12.04.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 30 martie - 8 aprilie 2021, Proiectul a livrat online primele două cicluri ale cursului recent conceput „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”. La curs au participat funcționarii autorităților publice centrale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor.

EU TA PPF Training course outline Costing

EU TA PPF Training course test in-out results Costing

Lansarea Evaluării nevoilor de instruire în Finanțe și analiza riscurilor
23.03.2021 | Cursuri de instruire

În cadrul activităților de instruire a Proiectului, elaborăm un curs de instruire privind analiza financiară și abilitățile de evaluare a riscurilor. Pentru a ne asigura că acest curs reflectă corect toate necesitățile beneficiarilor, am pregătit o Evaluare a nevoilor de instruire.

EU TA PPF Training Needs Assessment Finance.

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare
16.03.2021 | Comitetul de Coordonare

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare a Proiectului a avut loc la 12 martie 2021. Comitetul de Coordonare supraveghează implementarea proiectului. Reuniunea este co-prezidată de Ministerul Finanțelor și Delegația UE în Republica Moldova.

EU TA PPF Agenda of 1st Steering Committee Meeting

EU TA PPF Presentation of progress March 2021

Pagina web PPF a fost creată și este întreținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Conținutul este responsabilitatea exclusivă a Proiectului PPF și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.