Comunicare

Flag of Europe
Proiect finanțat de
Uniunea Europeană
Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere
Contract Nr. ENI / 2020 / 417-516

'Project Preparation Facility - PPF'
Flag of Moldova

Comunicare

Ceremonia de decernare a premiilor pentru concursul online dedicat Zilei Europei 2022
22.06.2022 | Eveniment

Pentru a celebra încheierea cu succes a concursului online organizat de Proiectul PPF pentru studenții din Republica Moldova cu ocazia Zilei Europei 2022, la 22 iunie 2022 în incinta Ministerului Finanțelor a avut loc o ceremonie de decernare a premiilor. Ceremonia a fost prezidată de Ion Gumene, Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor.

La ceremonie au fost invitați studenții care au obținut cele mai bune rezultate la concursul online. Iurie Pașinschi, Șeful Direcției Managementul Institutional din cadrul Ministerului, a prezentat oportunitatile de voluntariat, stagiere si angajare în Ministerul Finantelor, precum și procesul de recrutare și angajare a candidaților. În prezentarea sa, Ion Gumene a subliniat importanța Ministerului Finanțelor în administrația publică și a încurajat studenții să ia în considerare angajarea în sectorul public al Republicii Moldova, inclusiv în Ministerul Finanțelor.

Ulterior studenții au avut ocazia să adreseze întrebări care au generat o discuție deschisă cu toți reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu Josip Juric, Managerul de Program responsabil pentru Proiectul PPF din cadrul Delegației UE în Republica Moldova și cu echipa Proiectului PPF.

La finalul ceremoniei, studenții au fost premiați cu certificate de participare și cadouri cu marca UE.

EU_TA_PFF_Europe_Day_2022_22.06.2022_Ro

 

Ziua Europei 2022: Rezultatele sondajelor privind educația economico-financiară generală în Moldova
26.05.2022 | Rezultatele sondajelor

Cu ocazia celebrării Zilei Europei 2022, echipa Proiectului PPF a pregătit și a desfășurat două mini sondaje pe aspecte economico-financiare generale din Republica Moldova. Scopul acestei inițiative a constat în evaluarea cunoștințelor economico-financiare de bază și, totodată, a servit drept oportunitate pentru îmbunătățirea cunoștințelor generale din domeniul economic și financiar a populației.

Rezultatele sondajelor

 

A doua reuniune a Comitetului de coordonare a proiectului (CCP)
16.05.2022 | Comitetul de Coordonare

Echipa Proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, a organizat în incinta Ministerului Finanțelor a doua reuniune a Comitetului de coordonare a proiectului (CCP) la 11 mai 2022.

Reuniunea a fost prezidată de Ion Gumene, Secretar de stat al Ministerului Finanțelor, și coprezidată de Josip Juric, Task Manager al Delegației Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost reprezentat de Anton Lungu, șef, Secția Cooperare Economică și Sectorială cu UE.

EU_TA_PPF_PSC_Meeting_11.05.22_ro

 

Ziua Europei 2022: Test pentru studenții în Economie, Finanțe și Administrare afaceri
09.05.2022 | Concurs

Echipa PPF a organizat un test online pentru studenți, cu ocazia marcării Zilei Europei 2022!

Studenții sunt invitați să răspundă la întrebările de mai jos și să câștige concursul! Premiul: set compus din torbă eco, umbrelă, cană, USB și breloc pentru chei.

Lista de întrebări

 

Curs de instruire privind costul proiectelor de investiții publice
18.04.2022 | Cursuri de instruire

Echipa Proiectului PPF a desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2022 un curs de instruire cu tematica “Costul proiectelor de investiții publice” dedicat participanților din cadrul Î.S. Moldelectrica, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenției pentru Eficiență Energetică și Unității Consolidate pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Cursul a vizat îmbunătățirea abilității participanților cu privire la modul de calcul a costurilor proiectelor de investiții capitale. Acesta a fost structurat în 6 module: Clasificarea costurilor, termeni și concepte, Costurile marginale și de absorbție, Costul standard, Analiza variabilității, Costuri relevante pentru adoptarea deciziilor și Costul proiectelor de investiții.

Cursul a fost livrat de experții proiectului Irina Grigoryan și Eugenia Busmachiu.

 

Curs de instruire în analiza financiară și evaluarea riscurilor
04.04.2022 | Cursuri de instruire

Un curs de instruire în analiza financiară și evaluarea riscurilor a fost livrat specialiștilor Î.S. Moldelectrica, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenției pentru Eficiență Energetică și Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) de către echipa proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF) în perioada 29-31 martie 2022.

Experții Proiectului PPF Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai au prezentat instrumentele și metodele moderne pentru efectuarea analizei financiare și evaluarea riscurilor și au implicat participanții în diverse exerciții pentru a îmbunătăți înțelegerea practică a subiectului.

Cursul a fost structurat în 6 module: Analiza fluxurilor de numerar și indicatorii de performanță, Aplicarea analizei fluxurilor de numerar la evaluarea obligațiunilor și a acțiunilor, Structura capitalului și analiza indicatorilor financiari, Modelul de evaluare a activelor capitale și costul capitalului, Introducere în modelarea riscurilor și Clasificarea riscurilor și mitigarea riscurilor.

 

Curs de instruire în managementul finanțelor publice
09.03.2022 | Cursuri de instruire

Echipa Proiectului de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, a elaborat și a livrat un curs de instruire în domeniul managementului finanțelor publice (MFP) pentru echipa Direcției Asistență Externă (DAE) a Ministerului Finanțelor. Cursul a avut loc pe 3 și 4 martie 2022.

Acest curs de instruire a fost dezvoltat pentru a aprofunda cunoștințele DAE cu privire la sistemele MFP și pentru a discuta aspectele cheie aferente domeniului managementului asistenței externe.

Cursul a vizat intreg ciclul MFP: planificarea strategică, pregătirea bugetară, execuția bugetară, contabilitate și raportare, auditul extern, controlul parlamentar și revizuirea politicilor. Metoda de instruire a fost interactivă, cu exerciții practice adaptate sistemelor actuale MFP din Moldova și cu implicarea activă a participanților din echipa DAE.

Cursul a fost livrat de liderul echipei Proiectului PPF, Yiannis Hadziyiannakis.

 

Noua Componenta 5 "Managementul datoriei" adăugată Proiectului PPF
07.03.2022 | Implementarea proiectului

În data de 18 februarie 2022, Delegația UE a aprobat actul adițional nr. 1 la contractul Proiectului PPF, care include gestionarea datoriilor (noua Componentă 5) ca parte componentă a Proiectului PPF. DUE a răspuns la o solicitare parvenită din partea Ministerului Finanțelor în decembrie 2021.

 

Un nou start oferit Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP) în Moldova
27.02.2022 | Atelier de lucru

Joi, 27 ianuarie, Ministerul Finanțelor (MF) împreună cu Proiectul de asistență tehnică Project Preparation Facility (PPF), finanțat de UE, au organizat online un atelier pentru a prezenta partenerilor de dezvoltare (PD) ai Republicii Moldova versiunea actualizată a Platformei pentru gestionarea asistenței externe (AMP). Atelierul a fost desfășurat cu ocazia celei de-a 8-a aniversări de la lansarea AMP.

EU-TA-PPF_AMP_Workshop_RO.pdf

 

Promovarea proiectelor de investiții publice întru fortificarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova
30.11.2021 | Atelier de lucru

În perioada 16-17 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor (MF), cu sprijinul Proiectului UE AT PPF, a susținut on-line un atelier de lucru în vederea sensibilizării ministerelor de resort recent formate cu privire la gestionarea asistenței externe și a procesului de selectare și bugetare a proiectelor de investiții publice.

EU-TA-PPF-Workshop_RO

 

Managementul investițiilor publice în Moldova: prioritățile de reformă
30.11.2021 | Documente

Investițiile sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a oricărei economii. Acestea au o importanță deosebită pentru o economie în tranziție care a cunoscut o depresiune severă la începutul procesului de tranziție, caracterizată prin retragerea investițiilor și o depreciere semnificativă a stocului său de capital, iar Republica Moldova nu diferă în acest sens de alte economii în tranziție.

EU-TA-PPF-PIM_in_Moldova_RO

 

Notă privind definiția și măsurarea inflației
30.11.2021 | Documente

Notă privind definiția și măsurarea inflației, costurile și efectele de redistribuire, cauzele petermen scurt și mediu și relația dintre inflație și creștere, cu o anexă despre evoluția inflației în Moldova.

 

EU-TA-PPF-Note_on_inflation_RO

 

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 28-30 Septembrie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 28 - 30 septembrie 2021, Proiectul PPF a organizat ciclul II de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”. Cursul este oferit Direcțiilor Trezoreria de Stat și Monitorizarea Activelor Statului ale Ministerului Finanțelor.

Structurat în 6 module, cursul cuprinde subiecte importante privind analiza fluxurilor de numerar, aplicarea analizei și indicatorilor de performanță, structura capitalului, costul capitalului, modelarea, clasificarea și atenuarea riscurilor, și multe altele. Cursul combină teoria cu exercițiile -practice pentru a consolida deprinderile aplicative și abilitățile analitice ale participanților.

Formatorii cursului sunt experții Proiectul PPF, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Activitățile planificate ale proiectului
16.07.2021 | Implementarea proiectului

Activitățile planificate pentru a fi implementate în a doua jumătate a anului 2021 sunt incluse în fișierul atașat.

 

 

 

EU-TA-PFF-Planned activities_RO

Rezumatul rezultatelor obținute
16.07.2021 | Implementarea proiectului

În ianuarie-iunie 2021, în pofida pandemiei COVID, Proiectul PPF a continuat să implementeze activitățile planificate cu misiuni ai experților internaționali în Moldova.

Rezultatele obținute în perioada de referință sunt descrise în fișierul atașat.

EU-TA-PFF-Results achieved_RO

Curs de instruire „Analiza financiară și evaluarea riscurilor”, 1-3 iunie 2021
01.06.2021 | Cursuri de instruire

Proiectul PPF anunță organizarea cursului de instruire online privind instrumentele și metodele de efectuare a analizei financiare și evaluare a riscurilor. Cursul este conceput pentru angajații Ministerului Finanțelor și va avea loc în perioada 1-3 iunie 2021.

Structurat în 6 module, cursul va combina teoria cu diverse exerciții menite să îmbunătățească abilitățile analitice și practice ale participanților.

Cursul va fi livrat de experții Proiectului, Constantinos Kyriakopoulos și Daniela Cotorobai.

 

Obligațiuni de stat pe 7 ani emise în premieră în Republica Moldova - 21 aprilie 2021
21.04.2021 | Asistență tehnică

În premieră pe piața internă a Republicii Moldova, echipa Ministerului Finanțelor (MF) a emis o obligațiune de stat pe 7 ani. Succesul este semnificativ, în pofida crizei COVID-19 și a altor dificultăți curente. Acest fapt reflectă inclusiv angajamentul MF de a continua dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat și de a extinde profilul de scadență al datoriei publice totale exprimate în lei moldovenești. Succesul marchează redeschiderea unui canal de comunicare între MF și dealerii primari din Moldova, orientat către obiectivul comun, cel de a dezvolta a piața de capital din țară. Echipa noastră este mândră că a asistat MF în acest proces, care este un element esențial pentru finanțarea guvernamentală durabilă și dezvoltarea economică.

Livrarea cursului de instruire „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”
12.04.2021 | Cursuri de instruire

În perioada 30 martie - 8 aprilie 2021, Proiectul a livrat online primele două cicluri ale cursului recent conceput „Determinarea costului proiectelor de investiții publice”. La curs au participat funcționarii autorităților publice centrale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor.

EU TA PPF Training course outline Costing

EU TA PPF Training course test in-out results Costing

Lansarea Evaluării nevoilor de instruire în Finanțe și analiza riscurilor
23.03.2021 | Cursuri de instruire

În cadrul activităților de instruire a Proiectului, elaborăm un curs de instruire privind analiza financiară și abilitățile de evaluare a riscurilor. Pentru a ne asigura că acest curs reflectă corect toate necesitățile beneficiarilor, am pregătit o Evaluare a nevoilor de instruire.

EU TA PPF Training Needs Assessment Finance.

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare
16.03.2021 | Comitetul de Coordonare

Prima reuniune a Comitetului de Coordonare a Proiectului a avut loc la 12 martie 2021. Comitetul de Coordonare supraveghează implementarea proiectului. Reuniunea este co-prezidată de Ministerul Finanțelor și Delegația UE în Republica Moldova.

EU TA PPF Agenda of 1st Steering Committee Meeting

EU TA PPF Presentation of progress March 2021

Pagina web PPF a fost creată și este întreținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Conținutul este responsabilitatea exclusivă a Proiectului PPF și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.