Vizita misiunii SIGMA la Ministerul Finanțelor

Vin, 15/10/2021 - 15:39 |

La 13 octombrie curent, la Ministerul Finanțelor s-a aflat într-o vizită misiunea Programului de sprijin pentru îmbunătățirea guvernării și managementului (SIGMA), formată din Ferdinand Pot, managerul de țară a misiunii SIGMA pentru Republica Moldova și Martins Krievins, manager/coordonator de țară pentru Ucraina. La întrevedere a participat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, dar și conducători ai subdiviziunilor din cadrul Ministerului. Echipa SIGMA oferă asistență în domeniile management financiar public și reforma administrației publice.

În cadrul întrevederii, reprezentanții SIGMA au prezentat o scurtă informație despre Programul SIGMA, dl. Pot exprimându-și, în acest sens, interesul în acordarea asistenței tehnice Ministerului Finanțelor. 

La rândul său, dl Budianschi a mulțumit pentru sprijinul acordat anterior și a menționat unele domenii prioritare, pentru care Programul SIGMA ar putea oferi expertiză Ministerului Finanțelor, menționând: controlul financiar public intern, planificarea bugetară, sistemul unic de salarizare, achizițiile publice, autonomia fiscală a APL, dar și alinierea la standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS).

Conform programului de lucru SIGMA (ianuarie 2021 - iunie 2022) pentru Republica Moldova, acesta se concentrează pe sprijinirea programului de reformă a managementului finanțelor publice în Republica Moldova. În prezent, Ministerul Finanțelor este în curs de selectare a zonei pentru sprijinul SIGMA în programul menționat mai sus. 

Notă: SIGMA reprezintă o inițiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a Uniunii Europene, care are drept scop modernizarea și consolidarea serviciilor publice în statele candidate și potențial candidate la aderare, precum și cele din vecinătatea UE. Principalul său obiectiv este de a consolida bazele pentru o mai bună guvernanță publică.